Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій


Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій

09-12 вересня 2021 року під егідою Міністерства освіти і науки України відбулася наукова всеукраїнська конференція „Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій”, присвячена 100-річчю від дня народження відомого вченого – зоолога Костя Адріановича Татаринова.

Організаторами конференції були: Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут екології Карпат НАН України, Шацький національний природний парк і Державний природознавчий музей НАН України.

Пленарне засідання, як своєрідне MEMORI, що стосувалося особистості К.А Татаринова, його життєвого шляху та наукових здобутків відбулося у Львові у приміщенні університету по вул. Грушевського, 4 ауд. 321. Після цього учасники конференції переїхали на Шацький біолого-географічний стаціонар ЛНУ, що на узбережжі озера Пісочне, де 10 - 11 вересня, де під керівництвом професора Й.В.Царика та директора Інституту екології Карпат НАН України д.б.н.І.М.Данилика відбувалися секційні засідання. Було заслухано 28 наукових доповідей учасників конференції зі Львова, Мелітополя, Харкова, Києва. Від інституту з доповіддю на пленарному засіданні виступив к.б.н., доц. П.Т.Ященко «Кость Адріанович Татаринов – учитель і вчений», який поділився спогадами про ювіляра, лекції він якого слухав, навчаючись у Лісотехнічному інституті та працюючи разом на кафедрі лісівництва.

Зі спільною доповіддю на тему «Особливості оцінки С-протекторної здатності ґрунтів сильватизованих територій Полісся» також виступив провідний співробітник відділу екосистемології д.б.н., проф. З.Г.Гамкало

Резолюція   Збірник

наукова всеукраїнська конференція