Популяційної екології


Panorama-Karpat

Завідувач відділу: д.б.н., с.н.с. Кияк Володимир Григорович

Тел. (032) 270-74-30
E-mail: vlodkokyjak@ukr.net

Рік створення відділу: 1970

Неструктурні підрозділи відділу: Високогірний біологічний стаціонар «Пожижевська» ім. Костянтина Малиновського. Засновано у 1958 році. Від 70-х років ХХ ст. – вивчення ценопопуляцій високогір’я, а від 80-х років – природно-історичних популяцій рослин і окремих видів тварин. В околицях стаціонару цінним науковим надбанням є моніторингові ділянки, закладені в лісових, субальпійських та альпійських ценозах, а також дослідний полігон на контакті лісового і субальпійського поясів. На цих площах працівники відділу проводять тривалі дослідження природних і демутаційних змін рослинності. За час свого існування стаціонар став осередком і центром проведення різнопланових високогірних досліджень. Кожного року на базі стаціонару працюють наукові співробітники та аспіранти Інституту екології Карпат НАН України і багатьох наукових, вищих навчальних і природоохоронних установ України та інших країн.

image14

стаціонар на г. Пожижевська

ПРОБЛЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Напрямки наукової діяльності:

Науково-дослідні теми:

“Зміни структури популяцій рідкісних і ендемічних видів високогір’я Українських Карпат та проблеми їх збереження” (І кв. 2013 р. ― IV кв. 2017 р., керівник теми ― В.Г. Кияк);

“Структурно-функціональні та адаптаційні перетворення біотичних систем у Карпатському, Подільському та Західнополіському регіонах України в умовах антропопресії” (І кв. 2012 р. ― ІV кв. 2016 р., керівник ― М.П. Козловський);

“Розробка методичних засад оцінки й прогнозування стану природних біосистем різних рівнів організації та збереження біорізноманіття у гірських і рівнинних регіонах України в умовах кліматичних змін” (І кв. 2017 р. ― ІV кв. 2021 р., науковий керівник ― В.Г. Кияк)

“Популяційні основи уникнення втрат біорізноманіття у високогір’ї Українських Карпат внаслідок змін середовища існування” (І кв. 2018 р. ― IV кв. 2022 р., керівник теми ― В.Г. Кияк)

Склад відділу:

В.о. завідувача відділу популяційної екології, провідний науковий співробітник доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Кияк Володимир Григорович;

Головний науковий співробітник, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Жиляєв Геннадій Георгійович;

Провідний науковий співробітник, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Кобів Юрій Йосифович;

Вчений секретар, старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Білонога Володимир Михайлович;

Заступник директора з наукової роботи, старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Микітчак Тарас Ігорович;

Старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Ростислава Ігорівна Дмитрах;

Старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Решетило Остап Степанович;

Науковий співробітник, кандидат біологічних наук Кобів Валентина Миколаївна;

Провідний інженер Гинда Людмила Володимирівна;

Провідний інженер Штупун Віталій Петрович;

Лаборант Голобін Юрій Степанович;

Pобітник Голобін Любов Олександрівна.

Історія відділу:

Відділ популяційної екології бере свій початок від відділу експериментальної екології Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, співробітники якого під керівництвом проф. К.А. Малиновського вивчали флору і рослинність, біологічну продуктивність i дигресивні зміни угруповань Українських Карпат.

1970-1990 – Малиновський Костянтин Андрійович

1990-2013 – Царик Йосиф Володимирович

З 2013 дотепер – Кияк Володимир Григорович

У відділі захищено 6 докторських і 24 кандидатських дисертацій

Опубліковано більше 2 тисяч наукових праць.

ОСНОВНI ПУБЛІКАЦІЇ:

Монографії

 1. Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат. // За ред. М. Голубця, К. Малиновського. – Львів: Поллі, 2004. – 198с.

 2. Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати). // Микітчак Т., Решетило О., Костюк A. та ін. – Львів: ЗУКЦ. – 2014. – 288 с.

 3. Жиляев Г.Г. Жизнеспособность популяций растений. – Львов: ДПМ НАНУ, 2005. – 304 с.

 4. Життєздатність популяцій рослин високогір’я Українських Карпат / за ред. Й. Царика. – Львів: Меркатор, 2009. – 172 с.

 5. Зміни структури популяцій рідкісних видів високогір’я Українських Карпат та проблеми їх збереження / за ред. В. Кияка. – Львів: Видавництво ННВК ”АТБ”, 2018. – 280 с.

 6. Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 248 с.

 7. Кобів Ю.Й. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. – К.: Наук. думка. – 2004. – 800 с.

 8. Малиновський К.А., Крічфалушій В.В. Рослинні угруповання високогір’я Українських Карпат. – Ужгород, 2002. – 244 с.

 9. Механізми самовідновлення популяцій / за ред. Й.В. Царика. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 216 с.

 10. Стратегія популяцій рослин у природних і антропогеннозмінених екосистемах Карпат. // За ред. М. Голубця, Й. Царика. – Львів: Євросвіт, 2001. – 160 с.

 11. Структура високогірних фітоценозів Українських Карпат. // За ред. К.А. Малиновського. – К.: Наук. думка, 1993. – 180 с.

 12. Структура популяцій рідкісних видів флори Карпат. // За ред. К.А. Малиновського. – К.: Наук. думка, 1998. – 176 с.

Статті у міжнародних виданнях

 1. Svetlichny, L., Isinibilir, M., Mykitchak, T., ...Yuksel, E., Kideys, A.E. Microplastic consumption and physiological response in Acartia clausi and Centropages typicus: Possible roles of feeding mechanisms // Regional Studies in Marine Science, 2021, 43, 101650

 2. Breman E., Hurdu B.I., Kliment J., Kobiv Y., Kučera J., Mráz P., Pușcaș M., Renaud J., Ronikier M., Šibík J., Schmotzer A., Štubňová E., Szatmari P.-M., Tasenkevich L., Turis P., Slovák M. Conserving the endemic flora of the Carpathian Region: an international project to increase and share knowledge of the distribution, evolution and taxonomy of Carpathian endemics and to conserve endangered species. Plant Systematics and Evolution. 2020, № 306(3): 1–15. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-020-01685-5

 3. Isinibilir, M., Svetlichny, L., Mykitchak, T., ...Yüksel, E., Kideys, A.E. Microplastic Consumption and Its Effect on Respiration Rate and Motility of Calanus helgolandicus From the Marmara Sea // Frontiers in Marine Science, 2020, 7, 603321

 4. Kyyak N. Y., Lobachevska O. V., Rabyk I. V., Kyyak V**. H**. Role of the bryophytes in substrate revitalization on the post-technogenic salinized territory. Biosystem Diversity. 2020. 28(4). P. 345–352. RL: https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/81

 5. Leta V., Pylypovych O., Mykitchak T. Hydro-ecological investigation of the Lazeshchyna River in Transcarpathian region of Ukraine. Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediulu. Volume XVIII, Issue 2 (December 2019), pp. 115-123. URL: https://www.researchgate.net/publication/340032592_Hydro-ecological_investigation_of_the_Lazeshchyna_River_in_Transcarpathian_region_of_Ukraine.

 6. Ко**biv Y. Ко**biv V. Impact of environmental change on a rare high-mountain tall-herb species: a case study on Achillea lingulata in the Ukrainian Carpathians // Botany Letters. – 2019. – Т. 166, № 4. – С. – 1-9. doi.org/10.1080/23818107.2019.1679249

 7. Reshetylo, V Stakh, AA Osiyeva, I Dykyy, B Andriyishyn, M Panchuk, ... Mortality of Amphibians on the Roads of Lviv Region (Ukraine): Trend for the Last Decade // Vestnik Zoologii 53 (2), 131-140, 2019

 8. Ко**biv Y.** Prokopiv A. Bili Skeli limestone cliffs as an important hotspot of plant diversity in the Chyvchyny Mountains (Ukrainian Carpathians) // Contributii Botanice. – 2018. – Vol. 53. – P. 19 – 26. doi:10.24193/Contrib.Bot.53.2

 9. Kobiv, Y. Trends in population size of rare plant species in the alpine habitats of the Ukrainian Carpathians under climate change // Diversity, 2018, 10(3), 62

 10. Szelag, Z., Kobiv, Y. Typification of Aster Alpinus Var. Glabratus (Asteraceae) // Polish Botanical Journal, 2017, 62(2), pp. 301–303

 11. Kobiv, Y. Response of rare alpine plant species to climate change in the Ukrainian Carpathians // Folia Geobotanica, 2017, 52(2), pp. 217–226

 12. Kobiv, Y. Saxifraga aizoides (Saxifragaceae) in Ukraine // Polish Botanical Journal, 2016, 61(1), pp. 65–71

Статті у фахових виданнях України

 1. Kyyak V., Bilonoha V., Dmytrakh R., Gynda L**. V.,** Nesteruk Y., Shtupun V. Trends in plant population pattern changes under natural and man-induced ecosystem transformations of the high mountain zone in the Ukrainian Carpathians// Біологічні Студії / Studia Biologica. 2015 – V.9, N2. – P. 169-180. DOI: http://doi.org/10.30970/sbi.0902.431

 2. Кияк В.Г. Адаптаційні зміни малих популяцій рідкісних і ендемічних видів рослин високогір’я Українських Карпат в умовах антропопресії / Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2016. – Том 7 (14), № 2. – С. 137-150.

 3. Кияк В., Штупун В., Білонога В. Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір’я Українських Карпат / Вісник Львівського Національного університету. Серія біологічна. ― 2016. ― Вип. 74. – С. 104 – 115.

 4. Кобів В. М. Онтогенез Senecio papposus (Rchb.) Less. (Asteraceae) в Українських Карпатах // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 74. – С. 40-44.

 5. Кобів Ю. Й., Кобів В. М. Вплив випалювання на популяції деяких лучних видів у високогір’ї Українських Карпат // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2017. – Вип. 76. – С. 61-68.

 6. Штупун В.П. Вікова структура та щільність популяцій рослин у хіонофільних угрупованнях Українських Карпат // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2018. – Том 9(16), № 1. – С. 107-115. – ISSN 2220-3087.

 7. Дмитрах Р.І. Вплив кліматичних змін на популяції видів трав’яних рослин в сучасних умовах високогір’я Українських Карпат. Вісник Львів. нац. університету ім. Івана Франка. Серія біол., 2019, 81. С. 47-52. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2019.81

 8. Reshetylo O., Stakh V., Osiyeva A.-A., Dykyy I., Andriyishyn B., Panchuk M., Tsaryk I. Mortality of Amphibians on the Roads of Lviv Region (Ukraine): Trend for the Last Decade // Vestnik Zoologii. 2019. 53 (2). Р. 131-140.

 9. Кияк В.Г., Малиновський А.К. Аспекти методології досліджень популяцій рослин (на прикладі рідкісних видів) / Наукові записки Державного природознавчого музею. ― Львів, 2020. ― Вип. 36. ― С. 115-128.

 10. Жиляєв Г.Г. Механізми саморегуляції розвитку природних популяцій Homogyne alpina (L.) Cass. (Asteraceae) в Карпатах. Чорноморськ. бот. ж., 16 (1), 2020: 62–73. doi: 10.32999/ksu1990-553X/2020-16-1-4

 11. Dmytrakh R. Impact of natural factors on populations changes of herbaceous plants species and assessment of their state in present high-mountain conditions of the Ukrainian Carpathians. Biol. Stud., 2021, 15 (1); 67-78. DOI: https//doi.org/10.30970/sbi.1501.646

Інформація про співробітників

Кияк Володимир Григорович

Ступінь, звання: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Посада: В.о. завідувача відділу популяційної екології, провідний науковий співробітник

Наукові інтереси: популяційна екологія рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат, проблеми збереження біорізноманіття в умовах кліматичних змін, природних і антропогенних сукцесій

Контакти:… (телефон, електронна скринька)

Основні публікації:

 1. Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат. – Львів, Ліга-Прес, 2013. – 248 с.

 2. Кияк В.Г. Репродуктивна ніша популяції / Біологічні Студії, 2013. – Т. 7. - № 3. – С. 233-246.

 3. Кияк В.Г. Життєвість (віталітет) як інтегральний показник стану популяції у рослин // Біологічні Студії, 2014. – Т. 8. - № 3-4. – С. 273-284.

 4. Кияк В.Г. Онтогенетична і вікова структура популяцій рослин – необхідність диференціації / Вісник Львівського Національного університету. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 162-172.

 5. Kyyak V., Bilonoha V., Dmytrakh R., Gynda L., Nesteruk Y., Shtupun V. Trends in plant population pattern changes under natural and man induced ecosystem transformation of the high mountain zone in the Ukrainian Carpathians // Біологічні Студії, 2015. – Т. 9. - № 2. – С. 169-180.

 6. Кияк В.Г. Адаптаційні зміни малих популяцій рідкісних і ендемічних видів рослин високогір’я Українських Карпат в умовах антропопресії / Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2016. – Том 7 (14), № 2. – С. 137-150.

 7. Кияк В., Штупун В., Білонога В. Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір’я Українських Карпат / Вісник Львівського Національного університету. Серія біологічна. ― 2016. ― Вип. 74. – С. 104 – 115.

 8. Кияк В., Кобів Ю., Жиляєв Г., Білонога В., Дмитрах Р., Микітчак Т., Решетило О., Кобів В., Нестерук Ю., Штупун В., Гинда Л. / За ред. В. Кияка Зміни структури популяцій рідкісних видів високогір’я Українських Карпат і проблеми їх збереження / Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018 . – 280 с.

 9. Kyyak V., Kobiv Y., Zhilyaev G., Bilonoha V., Dmytrakh R., Reshetylo O., Kobiv V., Nesteruk Y., Shtupun V., Gynda L. Changes in population structure of rare species in the high-mountain zone of the Ukrainian Carpathians and problems of their conservation / Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 19 (1): 77 – 85.

 10. Кияк В.Г., Малиновський А.К. Аспекти методології досліджень популяцій рослин (на прикладі рідкісних видів) / Наукові записки Державного природознавчого музею. ― Львів, 2020. ― Вип. 36. ― С. 115-128.

Кобів Юрій Йосипович

Ступінь, звання: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Посада: провідний науковий співробітник

Наукові інтереси: популяційна біологія рідкісних і вузькоареальних видів рослин Українських Карпат, їхня динаміка і проблеми збереження; вплив глобальних кліматичних змін і відновних сукцесій на вимирання високогірних видів.

Контакти:… (телефон, електронна скринька)

Основні публікації:

 1. Breman E., Hurdu B.I., Kliment J., Kobiv Y., Kučera J., Mráz P., Pușcaș M., Renaud J., Ronikier M., Šibík J., Schmotzer A., Štubňová E., Szatmari P.-M., Tasenkevich L., Turis P., Slovák M. 2020. Conserving the endemic flora of the Carpathian Region: an international project to increase and share knowledge of the distribution, evolution and taxonomy of Carpathian endemics and to conserve endangered species. Plant Systematics and Evolution 306, 59. doi: 10.1007/s00606-020-01685-5

 2. Kobiv Y., Kobiv V. 2019. Impact of environmental change on a rare high-mountain tall-herb species: a case study on Achillea lingulata in the Ukrainian Carpathians. Botany Letters 166(4): 1-9. doi:10.1080/23818107.2019.1679249

 3. Kobiv Y. 2018. Trends in population size of rare plant species in the alpine habitats of the Ukrainian Carpathians under climate change. Diversity 10(3): 1-12. doi:10.3390/d10030062

 4. Kobiv Y., Prokopiv A. 2018. Bili Skeli limestone cliffs as an important hotspot of plant diversity in the Chyvchyny Mountains (Ukrainian Carpathians). Contributii Botanice 53: 19-26. doi:10.24193/Contrib.Bot.53.2

 5. Kobiv Y. 2018. Luzula spicata (Juncaceae) in the Ukrainian Carpathians: on the brink of extinction. Ukr. Botan. Journ. 75(1). P. 70–76. doi: 10.15407/ukrbotj75.01.070

 6. Kobiv Y. 2017. Response of rare alpine plant species to climate change in the Ukrainian Carpathians. Folia Geobotanica 52(2): 217–226. doi:10.1007/s12224-016-9270-z

 7. Nachychko V.O., Kobiv Y.Y., Sosnovsky Y.V., Helesh M.B., Prokopiv A.I. 2017. Typification of the name Avena laevigata, the basionym of Avenula pubescens subsp. laevigata (Poaceae). Phytotaxa 299(2): 285–288. doi: 10.11646/phytotaxa.299.2.14

 8. Kobiv Y., Prokopiv A., Nachychko V., Borsukevych L., Helesh M. 2017. Distribution and population status of rare plant species in the Marmarosh Mountains (Ukrainian Carpathians). Ukr. Botan. Journ. 74(2): 163-176. doi: 10.15407/ukrbotj74.02.163

 9. Kobiv Y. 2016. Saxifraga aizoides (Saxifragaceae) in Ukraine. Polish Botanical Journal. 61(1): 65-71.

 10. Кобів Ю. 2004. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. Київ: Наукова думка. 800 с.

Жиляєв Геннадій Георгійович

Ступінь, звання: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Посада: головний науковий співробітник

Наукові інтереси: питання меж і системної організації природних популяцій рослин, алгоритмів їх функціонування, механізмів авторегуляції, комп'ютерне моделювання процесів розвитку і прийоми штучної корекції популяційного розвитку у трав'яних рослин.

Контакти:… (телефон, електронна скринька)

Основні публікації:

 1. Жиляев Г.Г. Формирование популяционных границ энтомофильных растений в связи с опылением // Журн. общ. биол. - 1989 .- Т. 50, № 5.- С. 646-655.

 2. Жиляев Г.Г. Генетические и фенетические отношения популяций Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) в Карпатах // Журн. общ. биол, 1994. Т. 55, № 1. — С. 128-139;

 3. Жиля**єв Г.Г.** Моделювання процесів розвитку популяцій у просторі й часі // Стратегія популяцій рослин у природ. і антропогеннозмінених екосистемах Карпат.– Львів.: "Євросвіт", 2001. – С. 127-139;

 4. Жиляєв Г.Г. Ідентифікація рівнів життєвості в онтоморфогенезі трав’яних багаторічників// УБЖ. 2005. Т. 62, № 5. – С. 687-697;

 5. Жиляев Г.Г. Жизнеспособность популяций растений. – Львов, Вид.: ЛДПМ НАНУ, 2005, 304 с;

 6. Жиляєв Г.Г. Самовідновлення популятонів Soldanella hungarica Simonk. (_Primulaceae_) у природних і похідних екотонах Карпат // УБЖ. 2007. Т. 64, № 5. – С. 651-659;

 7. Zhilyaev G. G. Spatial Structure as a Factor of Stability for Seed Regeneration in Ecotones // Contemporary Problems of Ecology, 2008. V. 1, # 4. DOI: 10.1134/S1995425508040103 – P. 454-458.

 8. Zhilyaev G. G.Population and Subpopulation Dynamics of Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) in Spruce Forests of Carpathians // Contemporary Problems of Ecology, 2011. - V-4, #3, DOI: 10.11 34/S 1995425511030143/ - S. – 334-338.

 9. Zhilyaev G. G.Vitality Composition and Role in Subpopulation Loci of Soldanella hungarica Simink. (Primulaceae) in the Carpathians // Contemporary Problems of Ecology, . - V-4, #6, 2011, DOI: 10.1134/S1995425511060142/ - P. – 651-657.

 10. Жиляєв Г.Г. Механізми саморегуляції розвитку природних популяцій Homogyne alpina (L.) Cass. (Asteraceae) в Карпатах. Чорноморськ. бот. ж., 16 (1), 2020: 62–73. doi: 10.32999/ksu1990-553X/2020-16-1-4

Дмитрах Ростислава Ігорівна

Ступінь, звання: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Посада: старший науковий співробітник

Наукові інтереси: Структурно-функціональна організація популяцій різностатевих (одно- і дводомних) видів рослин. Популяційні й екологічні аспекти статевої диференціації видів, систем їх репродукції та ефективності відновлення. Внутрішньо- і міжпопуляційна різноманітність видів. Екологічний моніторинг. Зміни структури популяцій під впливом природних і антропогенних чинників, оцінка їх стану та перспектив існування.

Контакти:… (телефон, електронна скринька)

Основні публікації:

 1. Dmytrakh R. Impact of natural factors on populations changes of herbaceous plants species and assessment of their state in present high-mountain conditions of the Ukrainian Carpathians. Biol. Stud., 2021, 15 (1); 67-78. DOI: https//doi.org/10.30970/sbi.1501.646

 2. Дмитрах Р.І. Вплив кліматичних змін на популяції видів трав’яних рослин в сучасних умовах високогір’я Українських Карпат. Вісник Львів. нац. університету ім. Івана Франка. Серія біол., 2019, 81. С. 47-52. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2019.81

 3. Kyyak V., Bilonoga V., Dmytrakh R., Gynda L., Nesteruk Y., Shtupun V. Trends in plant population pattern changes under natural and man-induced ecosystem transformations of the high mountain zone in the Ukrainian Carpathians. Biol. Stud., 2015, 9 (2); 169-180. DOI: http://doi.org/10.30970/sbi.0902.431

 4. Дмитрах Р.І. Сучасний стан і тенденції змін структурно-функціональної організації популяцій рослин болотних угруповань Українських Карпат. Праці наук. товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник. – Львів, 2014, 39. С. 125-134.

 5. Дмитрах Р.І. Завдання і методи досліджень статевої диференціації популяцій трав’яних видів рослин. Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів, 2013, 4 (11), 1. С. 21-28.

 6. Дмитрах Р.І. Внутрішньопопуляційна організація та перспективи збереження популяцій різностатевих видів рослин в Українських Карпатах. Біол. студії / Biol. Stud., 2013, 7, 3. С. 197-204. DOI: http://doi.org/10.30970/sbi.0703.302

 7. Дмитрах Р.І. Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath в Україні: поширення, морфологія, еколого-ценотична приуроченість. Укр. ботан. журн., 2011, 68, 5. С. 701-710.

 8. Дмитрах Р.І. Генеративне розмноження високогірних видів рослин та особливості насіннєвого поновлення їх популяцій в Українських Карпатах. Наук. вісник НЛТУ, 2010, 20,9. С. 45-51.

 9. Дмитрах Р.І. Статева та екологічна диференціація рослин в Українських Карпатах. Наук. вісник НЛТУ, 2008, 18,7. С. 158-164.

 10. Дмитрах Р.І. Популяційна різноманітність, особливості поширення та охорона монтанних представників роду Valeriana L. Наук. вісник НЛТУ, 2005. С. 113-118.

Білонога Володимир Михайлович

Ступінь, звання: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Посада: вчений секретар, старший науковий співробітник

Наукові інтереси: сукцесії, популяційна екологія рослин

Контакти:… (телефон, електронна скринька)

Основні публікації:

 1. Білонога В.М., Малиновський А.К. Первинні сукцесії техногенних ландшафтів сірчаних родовищ//Праці НТШ. Екологічна комісія. Т. 7: Екологічний збірник – 2. Екологічні проблеми природокористування та біорозмаїття Львівщини. – Львів: НТШ, 2001. – С. 71-78.

 2. Білонога В.М., Малиновський А.К. Природне поновлення рослинного покриву антропогеннозмінених територій//Наук. вісник аграрного ун-ту. – Лісівництво. - Київ, 2001, № 46. – С. 40-48.

 3. Білонога В.М. Онтогенез та популяційна структура Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kerner (Asteraceae) в Українських Карпатах//Вісник Львівського Університету//Серія: Біологічна. – Вип. 29. - Львів, 2002. – С.69-76.

 4. Білонога В.М. Просторова структура популяцій Pulmonaria filarszkyana Jáv. в Українських Карпатах//Наукові записки державного природознавчого музею. – Львів, 2011. – Вип.27. – С.63-70.

 5. Білонога В.М. Динаміка індивідуальних параметрів та структури популяцій Calamagrostis epigeios (L.)Roth (Poaceae) у первинній сукцесії на техногенних субстратах сірчаних родовищ Передкарпаття//Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2012. – Т. 3(10). – № 1. – С.31-40.

 6. Білонога В.М. Саморегуляція популяцій рослин у ході первинної сукцесії//Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2013. – Т. 4(11). – № 1. – С.9-20.

 7. Білонога В.М. Вплив фрагментації на структурно-функціональну організацію популяцій рослин//Наукові записки природознавчого музею. Вип. 31. – Львів, 2015. – стор. 73-80.

 8. Kyyak V., Dmytrakh R., Bilonoha V., Gynda L., Shtupun V. Changes in plant population pattern under the natural and man-induced ecosystem transformations of high mountain zone of Ukrainian Carpathians. Forum Carpaticum 2014. Local Responses to Global Challenges. September 16–18, 2014, Lviv, Ukraine. Conference abstracts. Comp. by I. Kruhlov & B. Prots. Lviv, 2014. p. 58-60.

 9. Bilonoha V., Gynda L., Dmytrakh R., Kyyak V., Shtupun V. Impact of climate change on the biodiversity of rare and protected vascular plants occurring in the high mountain areas of the Ukrainian Carpathians//Studia Universitatis Babes-Bolyai, Biologia, – LXII, Sp. Iss., – 2017. – P. 117 – 118.

10. Kyyak V., Kobiv Y., Zhilyaev G., Bilonoha V., Dmytrakh R., Reshetylo O., Kobiv V., Nesteruk Y., Shtupun V., Gynda L. Changes in population structure of rare species in the high-mountain zone of the Ukrainian Carpathians and problems of their conservation//Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 2019. - 19 (1): P. 77 – 85.

Решетило Остап Степанович

Ступінь, звання: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Посада: старший науковий співробітник

Наукові інтереси: Екологія, земноводні, фрагментація навколишнього природного середовища, збереження біорізноманіття

Контакти:… (телефон, електронна скринька)

Основні публікації:

 1. Решетило О.С., Микітчак Т.І. Загибель земноводних (Amphibia) на автошляхах Львівщини: стан проблеми та критерії оцінювання // Вісн. зоол. – 2008. – 42(4). – С. 315-323.

 2. J. Tsaryk, V. Kyyak, I. Horban, I. Tsaryk, O. Reshetylo. Grazing Effects on the Nature Conservation Value of Pastures in the Carpathians // Transformation Processes in the Western Ukraine: concepts for a Sustainable Use. – Weissensee Verlag. – Berlin, 2008. – P. 291-296 (ISBN 978-3- 89998-089-9)

 3. Решетило О. Різноманіття угруповань земноводних в українській частині басейну ріки Прип’ять // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. біол. – 2011. – 56. – C.111-120.

 4. Решетило О. Механізми самовідновлення популяцій земноводних у високогір’ї Українських Карпат // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. біол. – 2013. – 62. – С. 152-159.

 5. Решетило О. Зоогеографія: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 232 с. – (Серія «Біологічні Студії») (ISBN 978-966-613-977-4)

 6. Решетило О. Смертність земноводних у дренажній системі залізничних шляхів і способи її мінімізації // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. біол. – 2014. – 65. – С. 180-188.

 7. Reshetylo O., Briggs L. Habitat requirements for Bombina bombina (Linnaeus, 1761) and Triturus cristatus (Laurenti, 1768) in North European lowlands: recommendations for pond restoration // Acta Biol. Univ. Daugavp. 14 (1). 2014. 75-84.

 8. Reshetylo O. The fragmentation degree and effective mesh size of nature-protected areas of the Western Ukraine // Біологічні студії / Studia Biologica. 2015. 9/2. С. 207-210.

 9. Reshetylo O., Stakh V., Osiyeva A.-A., Dykyy I., Andriyishyn B., Panchuk M., Tsaryk I. Mortality of Amphibians on the Roads of Lviv Region (Ukraine): Trend for the Last Decade // Vestnik Zoologii. 2019. 53 (2). Р. 131-140.

 10. Польовий визначник решток земноводних, які загинули на автошляхах - A field key for the identification of amphibians killed on the roads / О. Решетило, В. Струс, Б. Андріїшин / O. Reshetylo, V. Strus, B. Andriishyn. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 42 с. (ISBN 978-617-10-0553-2)

Микітчак Тарас Ігорович

makitchak

Ступінь, звання: кандидат біологічних наук

Посада: старший науковий співробітник

Наукові інтереси: популяційна екологія ракоподібних, біорізноманіття гідробіонтів, менеджмент охорони водних екосистем

Контакти: тел. 067 8623855, tarasmykitchak@yahoo.com

Основні публікації:

- Микітчак Т., Решетило О., Костюк A. та ін. Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати). Львів: ЗУКЦ. 2014. 288 с. ISBN 978-617-655-104-1.

- Mykitchak T. Checklist and distribution of Cladocera and Copepoda (Calanoida, Cyclopoida) from the Ukrainian Carpathians // Journal of Wetlands Biodiversity. 2016. 6: 109–121.

https://www.muzeulbrailei.ro/images/naturale/Volum%206/10JWB20166109121.pdf

- Микітчак Т.І., Штупун В.П. Вплив функціонування Явірської ГЕС на угруповання безхребетних гідробіонтів р. Стрий (Українські Карпати) // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 76. С. 77-86. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm

- Isinibilir, M., Svetlichny, L., Mykitchak, T., (...), Yüksel, E., Kideys, A.E. Microplastic Consumption and Its Effect on Respiration Rate and Motility of Calanus helgolandicus From the Marmara Sea // Frontiers in Marine Science. 2020. 7,603321.

http://old.ims.metu.edu.tr/pdf/2342.pdf

- Svetlichny, L., Isinibilir, M., Mykitchak, T., (...), Yuksel, E., Kideys, A.E. Microplastic consumption and physiological response in Acartia clausi and Centropages typicus: Possible roles of feeding mechanisms // Regional Studies in Marine Science. 2021. 43,101650

https://avesis.istanbul.edu.tr/yayin/f4d88a4e-a058-4e93-a7ad-81096d551ab3/microplastic-consumption-and-its-effect-on-respiration-rate-and-motility-of-calanus-helgolandicus-from-the-marmara-sea

Участь у проектах:

- «Гідроекологічна оцінка угруповань безхребетних гідробіонтів р. Стрий на ділянці функціонування Явірської ГЕС» (Цивільно-правовий договір № 12–11/2015–МТ з МБО «Екологія Право Людина»). 2015-2016 рр.

- «Вплив мікропластику-полістиролу на поведінку та основну фізіологічну активність каланоїд Calanus euxinus Мармурового моря» спільно з Центром наукових досліджень Істамбульського університету. Номер проекту: FUA-2017 25919. 2019-2020 рр.

Кобів Валентина Миколаївна

ФотоВКобів2

Ступінь, звання: кандидат біологічних наук

Посада: науковий співробітник

Наукові інтереси: Спеціалізується на дослідженні популяцій ендемічних і рідкісних видів рослин в Українських Карпатах і на прилеглих рівнинних територіях у непорушених умовах і під дією антропогенного впливу.

Контакти:… (телефон, електронна скринька)

Основні публікації:

 1. Кобів В. М. Поширення та індивідуально-групові параметри Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. в умовах рівнини заходу України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2007. – Вип. 23. – С. 137-144.

 2. Кобів В. М. Особливості Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. на північно-східній межі ареалу // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Міжнар. конф. молодих учених-ботаніків: матеріали. – Київ, 2007. – С. 145-146.

 3. Кобів В. М. Самопідтримання популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2009. – Вип. 25. – С. 53-58.

 4. Кобів В. М. Життєздатність популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. в Українських Карпатах і на суміжних рівнинних територіях // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2010. – Вип. 53. – С. 77-85.

 5. Кобив В. Н. Сохранение популяционного разнообразия карпатского субэндемического вида Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. в равнинном субареале // Принципы и способы сохранения биоразнообразия. IV научн. конф. с междунар. участием: материалы. – Йошкар-Ола, 2010. – С. 120-121.

 6. Кобів В. М. Онтогенез Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 56. – С. 227-233.

 7. Кобів В. М. Вікова структура та щільність популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. в Українських Карпатах і на суміжних рівнинних територіях // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 59. – С. 141-145.

 8. Кобів В. М. Онтогенез Senecio papposus (Rchb.) Less. (Asteraceae) в Українських Карпатах // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 74. – С. 40-44.

 9. Кобів Ю. Й., Кобів В. М. Вплив випалювання на популяції деяких лучних видів у високогір’ї Українських Карпат // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2017. – Вип. 76. – С. 61-68.

 10. Коbiv Y., Коbiv V. Impact of environmental change on a rare high-mountain tall-herb species: a case study on Achillea lingulata in the Ukrainian Carpathians Botany Letters. – 2020. – Т. 167, № 2. – P. 232-240. doi.org/10.1080/23818107.2019.1679249

Гинда Людмила Володимирівна

фото сайт

Ступінь, звання: -

Посада: провідний інженер

Наукові інтереси: Види родів Galium L. і Centaurea L. в Українських Карпатах, систематика, ендеміки, мінливість і структура популяцій. Зміни популяцій видів з клональною просторовою структурою у високогір’ї Українських Карпат внаслідок змін клімату та рослинного покриву.

Контакти:… (телефон, електронна скринька)

Основні публікації:

 1. Гинда Л. В. Типи самопідтримання популяцій з клональною просторовою структурою// Життєздатність популяцій рослин високогір´я Українських Карпат ( за ред. Й. Царика). – Львів: Меркатор, 2009. – С. 109-113.

 2. Починок Т.В., Гинда Л. В. Оцінка мінливості систематичних ознак _Centaurea_ mollis Walds. et Kit.і _C._ maramorosiensis (Jav.) Czer. Наук. Зап. Держ. природозн. музею.-2009.- Вип. 25. – С. 203-208.

 3. Гинда Л. В. Популяції видів родів Galium L. і Centaurea L. Механізми самовідновлення популяцій. Львів, Сполом.2014. – С. 172-178.

 4. Білонога В. М., Гинда Л. В. Антропогенні зміни популяцій ендемічних видів рослин.// Зміни структури популяцій рідкісних видів високогір’я Українських Карпат та проблеми їх збереження /за ред. В.Кияка. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. – С. 198-202.

 5. Gynda L.V.Variation of two endemic taxa of Galium L. /Rubiaceae/ from the Eastern Carpathians// Вісник Львівського ун-ту ім. І.Франка. Сер. біологічна. – Вип. 36. –Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2004. ― С. 96-100.

 6. Kyyak V., Bilonoha V., Dmytrach R., Gynda L., Nesteruk J., Shtupun V. Changes in plant population pattern under the natural and man-induced ecosystem transformations of high mountain zone of Ukrainian Carpathians. Forum Carpaticum 2014, September 16-18, 2014. Lviv, Ukraine. P. 58-60.

 7. Kyyak V. H., Bilonoha V. M., Dmytrakh R. I., Gynda L**. V., et al.** Trends in plant population pattern changes under natural and man-induced ecosystem transformations of the high mountain zone in the Ukrainian Carpathians// Біологічні Студії / Studia Biologica. 2015 – V.9, N2. – P. 169-180.

 8. Gynda L., Bilonoha V., Dmytrakh R., Kyyak V., Shtupun V. Impact of climate change on the biodiversity of rare and protected vascular plants occurring in the high mountain areas of the Ukrainian Carpathians Biogeography of the Carpathians: Ecological and evolutionary facets of biodiversity. The Second Interdisciplinary Symposium. 28-30 September 2017, Cluj-Napoca, Romania. P. 117-118.

 9. Kyyak V., Kobiv Y., Zhilyaev G., Bilonoha V., Dmytrakh R., Mykitchak T., Reshetylo O., Kobiv V., Nesteruk Y., Shtupun V., Gynda L. Changes in population structure of rare species in the high-mountain zone of the Ukrainian Carpathians and problems of their conservation. Acta Biol. Univ. Daugavp., 19 (1), 2019. P. 77 – 85.

Штупун Віталій Петрович

Ступінь, звання: -

Посада: провідний інженер

Наукові інтереси: рослинність Українських Карпат; популяційні дослідження рослин в оселищах хіонофільних видів високогір’я Українських Карпат; вивчення впливу кліматичних змін на середовище їхнього існування і структуру популяцій.

Контакти:… (shtupun@ukr.net)

Основні публікації:

 1. Штупун В.П. Генеративне розмноження популяцій рослин у хіонофільних угрупованнях Чорногори (Українські Карпати) // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 21.11. – С. 65-71.

 2. Штупун В. Популяції видів хіонофільних угруповань // Популяційне різноманіття рідкісних видів високогір’я Українських Карпат: збереження та управління. Наукові рекомендації / За ред. Царика Й.В., Козловського М.П. – Львів: Карти і Атласи, 2013. – С. 67-70

 3. Штупун В. Популяції хіонофільних угруповань // Механізми самовідновлення популяцій / За ред. Царика Й.В. – Львів: Сполом, 2014. – С. 90-98

 4. Kyyak V., Bilonoha V., Dmytrakh R., Gynda L., Nesteruk Y., Shtupun V. Trends in plant population pattern changes under natural and man-induced ecosystem transformation of the high mountain zone in the Ukrainian Carpathians // Біологічні Студії / Studia Biologica. 2015, т. 9, № 2. С. 169–180.

 5. Кияк В. Г., Штупун В**. П**., Білонога В. М. Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір’я Українських Карпат / Вісник Львівського Національного університету. Серія біологічна. ― 2016. ― Вип. 74. – С. 104 – 115.

 6. Gynda L., Bilonoha V., Dmytrakh R., Kyyak V., Shtupun V. Impact of climate change on the biodiversity of rare and protected vascular plants occurring in the high mountain areas of the Ukrainian Carpathians / Studia Universitatis Babes-Bolyai, Biologia, – LXII, Sp. Iss., – 2017. – P. 117 – 118.

 7. Кияк В.Г., Білонога В.М., Штупун В**.П.** Кліматогенні зміни популяцій і фітоценрзів / Зміни структури популяцій рідкісних видів високогір’я Українських Карпат і проблеми їх збереження / Кияк В., Кобів Ю., Жиляєв Г., та ін.; за ред. Кияка В. – Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. – С. 103-126.

 8. Kyyak V., Kobiv Y., Zhilyaev G., Bilonoha V., Dmytrakh R., Reshetylo O., Kobiv V., Nesteruk Y., Shtupun V., Gynda L. Changes in population structure of rare species in the high-mountain zone of the Ukrainian Carpathians and problems of their conservation _// Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis__, 1_9 (1) 2019. – Р. 77 – 85. ISSN 1407 - 8953.

 9. Штупун В**.П.** Вікова структура та щільність популяцій рослин у хіонофільних угрупованнях Українських Карпат // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2018. – Том 9(16), № 1. – С. 107-115. – ISSN 2220-3087.

 10. Кияк В.Г., Білонога В.М., Штупун В**.П.** Проблеми збереження і пріоритети моніторингу фіто різноманіття високогіря Карпат / Моніторинг та біорізноманіття в Україні: Прикладні аспекти моніторингу та охорони біорізноманіття / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т.3. – Київ; Чернівці: Друк Арт, 2020.- С. 358-369.