Акредитація освітньої програми та ліцензування


Ліцензування

Наказ МОН України від 04.09.2023 р. № 409-л щодо переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальністю 101 Екологія в Інституті екології Карпат НАН України.

Наказ МОН України від 14.12.2020 р. № 1/9-687 щодо переоформлення ліцензій у сфері вищої освіти

Наказ МОН України від 29.08.2019 № 955-л про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія в Інституті екології Карпат НАН України

Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”

Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”