Охорони природних екосистем


При відділі функціонує науковий гербарій (LWKS), куратор - к.б.н. Н. М. Сичак та лабораторія Еколого-таксономічних та інформаційних засад збереження біорізноманіття, завідувач, д.б.н., с.н.с. І.М.Данилик;

Кількість працівників – 12 (у т.ч. 7 наукових), завідувач - к.б.н., с.н.с. О. О. Кагало.

Відділ є продовжувачем ідей наукової школи територіальної созології та проводить дослідження за такими науковими напрямами:

КАГАЛО Олександр Олександрович

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

Автор і співавтор понад 500 наукових публікацій у галузі ботаніки, екології, охорони природи, заповідної справи, правових засад збереження біорізноманіття.

тел./факс (+38 032) 270-30-50

КАГАЛО Олександр Олександрович

БЕДНАРСЬКА Ірина Олександрівна

БЕДНАРСЬКА Ірина Олександрівна

Кандидат біологічних наук

АНДРЄЄВА Ольга Олегівна

АНДРЄЄВА Ольга Олегівна

Кандидат біологічних наук

image15

Неструктурним підрозділом відділу є науковий гербарій (LWKS).

image16

image17

image18

Неструктурна Лабораторія «Еколого-таксономічних та інформаційних засад збереження біорізноманітності»

Створена 01.05.2015 р. (Наказ директора Інституту екології Карпат НАН України № 27/к від 08.04.2015 р.)

Основні наукові завдання Лабораторії

Відзнаки:

Перспективні напрями наукової діяльності Лабораторії І:

Перспективні напрями наукової діяльності Лабораторії ІІ:

Перспективні напрями наукової діяльності Лабораторії ІІІ: