Список опублікованих праць співробітниками відділів за 2005 рік


Зведена таблиця публікацій 2005 року (публікації, які не подавалися у звітах відділів за минулi роки)

Автор НАЗВА РОБОТИ об'єм вид. листів де опубліковано
ВІДДІЛ ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ СТАТТІ
1. Гнатів П. С. Функціональні критерії реалізації адаптивного потенціалу деревних інтродуцентів 0,2 Наукові праці. Вип. 4. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2005. – С.85–93.
2. Козловський М.П. Збереження біорізноманіття грунтових нематод у похідних екосистемах і шляхи формування в них нефiтопатогенних комплексів 0,4 Наук. записки Держ. природозн. музею. – 2007. – Т. 23. – С. 55-64.
3. Канарський Ю.В. Хороекологічний індекс угруповання денних лускокрилих і його біоіндикаційне значення 0,3 Известия Харьковского энтомологического общества. Т.12. – Вып.1-2. – Харьков,2004 (2005). – С.208-214