Спеціалізована вчена рада


Спеціалізована вчена рада К35.257.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 "Екологія"

Рада створена в Інституті екології Карпат НАН України відповідно до Наказу МОН України № 527 від 24.05.2018 р., терміном на два роки.
Додаток 2, до наказу МОН України №1471, від 26.11.2020 про зміни до складу спеціалізованих вчених рад.

Спеціалізована вчена рада ІЕК

Склад ради

Голова:

 • д.б.н., с.н.с. Кияк Володимир Григорович

Заступник голови:

 • д.б.н., с.н.с. Кобів Юрій Йосипович

Секретар:

 • к.б.н., с.н.с. Шпаківська Ірина Миронівна

Члени ради:

 • к.б.н., с.н.с. Башта Андрій-Тарас Вікторович
 • к.б.н., с.н.с. Білонога Володимир Михайлович
 • к.б.н., с.н.с. Вовк Оксана Богданівна
 • д.б.н., с.н.с. Данилик Іван Миколайович
 • к.б.н., с.н.с. Дмитрах Ростислава Ігорівна
 • д.б.н., с.н.с. Жиляєв Геннадій Георгійович
 • д.б.н., проф. Капрусь Ігор Ярославович
 • д.б.н., с.н.с. Климишин Олександр Семенович
 • к.б.н., с.н.с. Марискевич Оксана Георгіївна
 • д.б.н., проф. Третяк Платон Романович
 • д.б.н., проф. Царик Йосиф Володимирович
 • д.б.н., проф. Чернобай Юрій Миколайович

Контактна інформація:

E-mail: ecoinst_spetspada@ukr.net
E-mail: ishpakivska@ukr.net

телефон: +38-032-270-74-30
факс: +38-032-270-74-30

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Рибалка Інна Олександрівна 13 вересня 2021

ЗДОБУВАЧ: Рибалка Інна Олександрівна, старший викладач кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Назва дисертації: «Омела біла (Viscum album L.) в біоценозах м. Харків: екологічна ніша, шкодочинність, динаміка популяції».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада К 35.257.01 Інституту екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4, тел. (032) 270-74-30).

Науковий керівник: Стольберг Фелікс Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова МОН України.

Офіційні опоненти: Третяк Платон Романович, доктор біологічних наук (03.00.16 – екологія), професор, завідувач виробничою практикою Прикарпатського лісогосподарського коледжу; Гамуля Юрій Гарійович, кандидат біологічних наук (03.00.05 – ботаніка), доцент, декан біологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Захист відбудеться 13 вересня 2021 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 в Інституті екології Карпат НАН України, м. Львів, вул. Козельницька, 4

Савицька Анастасія Григорівна 13 вересня 2021

ЗДОБУВАЧ: Савицька Анастасія Григорівна, молодший науковий співробітник відділу прикладної музеології Державного природознавчого музею НАН України.

Назва дисертації: «Бріофіти в структурі лісових фітоценозів карпатської частини басейну річки Дністер».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада К 35.257.01 Інституту екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4, тел. (032) 270-74-30).

Науковий керівник: Третяк Платон Романович, доктор біологічних наук, професор, завідувач практикою Прикарпатського фахового коледжу лісового господарства і туризму.

Офіційні опоненти: Гапон Світлана Василівна, доктор біологічних наук (03.02.01 ботаніка), професор, професор кафедри ботаніки, екології та методології навчання біології біологічного факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка; Соханьчак Роман Романович, кандидат біологічних наук (03.00.16 – екологія), науковий співробітник відділу екоморфогенезу Інституту екології Карпат НАН України.

Захист відбудеться 13 вересня 2021 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 в Інституті екології Карпат НАН України, м. Львів, вул. Козельницька, 4

Геряк Юрій Миколайович 06 травня 2021

Геряк Юрій Миколайович, інженер першої категорії відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України

Назва дисертації: «Екологічні комплекси ноктуоїдних лускокрилих (Lepidoptera, Noctuoidea) Українських Карпат».

Науковий керівник: Різун Володимир Богданович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу музейного документування біоресурсів Державного природознавчого музею НАН України.

Офіційні опоненти:
Царик Йосиф Володимирович, доктор біологічних наук (03.00.16 екологія), професор, завідувач кафедри зоології біологічного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка;
Мірутенко Владислав Валентинович, кандидат біологічних наук (03.00.08 зоологія), доцент кафедри ентомології та збереження біорізноманіття біологічного факультету Ужгородського національного університету

Захист відбудеться 06 травня 2021 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 в Інституті екології Карпат НАН України,
м. Львів, вул. Козельницька, 4

Рабик Ірина Володимирівна 06 травня 2021

Рабик Ірина Володимирівна, провідний інженер відділу екоморфогенезу рослин Інституту екології Карпат НАН України.

Назва дисертації: «Мохоподібні (Briobionta) в екосистемах Українського Розточчя».

Науковий керівник: Данилків Ігор Семенович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, пенсіонер.

Офіційні опоненти:
Гапон Світлана Василівна, доктор біологічних наук (03.02.01 ботаніка), професор, професор кафедри ботаніки, екології та методології навчання біології біологічного факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка;
Рагуліна Марина Євгенівна, кандидат біологічних наук (03.00.16 екологія), молодший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології рослин Державного природознавчого музею НАН України.

Захист відбудеться 06 травня 2021 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 в Інституті екології Карпат НАН України,
м. Львів, вул. Козельницька, 4

Данильчук Наталія Михайлівна 29 квітня 2021

Данильчук Наталія Михайлівна, молодший науковий співробітник Криворізького ботанічного саду НАН України.

Назва дисертації: «Життєздатність видів роду Populus L. на залізорудних відвалах Криворіжжя».

Науковий керівник: Коршиков Іван Іванович, доктор біологічних наук, професор, директор Криворізького ботанічного саду НАН України.

Офіційні опоненти: Климишин Олександр Семенович, доктор біологічних наук (03.00.16 екологія), старший науковий співробітник, професор кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету ім Івана Франка; Цайтлер Мирон Йосипович, кандидат біологічних наук (03.00.16 екологія), доцент, директор КНП «Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку».

Захист відбудеться 29 квітня 2021 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 в Інститут екології Карпат Національної Академії наук України, м. Львів, вул. Козельницька, 4

Гончар Ганна Юріївна 28 квітня 2021

Гончар Ганна Юріївна, молодший науковий співробітник відділу екологічного моніторингу ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Назва дисертації: «Біологічні особливості диких бджіл (HYMENOPTERA: APOIDEA) в умовах антропогенно змінених територій».

Науковий керівник: Радченко Володимир Григорович, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, директор ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Офіційні опоненти: Капрусь Ігор Ярославович, доктор біологічних наук, професор (03.00.16 екологія), професор кафедри екології факультету агротехнологій та екології Львівського національного аграрного університету; Гордій Наталія Михайлівна, кандидат біологічних наук (03.00.16 екологія), старший викладач кафедри екології біологічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка.

Захист відбудеться 28 квітня 2021 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 в Інститут екології Карпат Національної Академії наук України, м. Львів, вул. Козельницька, 4

Погорєлова Юлія Володимирівна 28 квітня 2021

Погорєлова Юлія Володимирівна, молодший науковий співробітник лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Назва дисертації: «Екологічні особливості заплавних комплексів макрофітів в умовах впливу Київської міської агломерації».

Науковий керівник: Зуб Леся Миколаївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Офіційні опоненти: Коніщук Василь Васильович, доктор біологічних наук (03.00.16 екологія), професор, завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН України; Данилик Руслана Миколаївна, кандидат біологічних наук (03.00.16 екологія), доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України.

Захист відбудеться 28 квітня 2021 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 в Інститут екології Карпат Національної Академії наук України, м. Львів, вул. Козельницька, 4

Денисюк Наталії Василівни 04 березня 2021

Денисюк Наталії Василівни, старшого викладача кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету.

Назва дисертації: «Середовищетвірна ефективність зелених насаджень загального користування міста Рівне».

Науковий керівник: Мельник Віра Йосипівна, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету.

Офіційні опоненти: Третяк Платон Романович, доктор біологічних наук (03.00.16 - екологія), професор, завідувач виробничої практики Прикарпатського фахового коледжу лісового господарства і туризму; Данилик Руслана Миколаївна, кандидат біологічних наук (03.00.16 - екологія), доцент, доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України.

Захист відбудеться 4 березня 2021 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 в Інститут екології Карпат Національної Академії наук України, м. Львів, вул. Козельницька, 4

Шпака Ярослава Васильовича 04 березня 2021

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Шпака Ярослава Васильовича «Фітостресорність породних відвалів кам’яновугільних шахт за впливу попелу ТЕС і гумату калію».

Науковий керівник: Терек Ольга Іштванівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету ім.Івана Франка.

Офіційні опоненти: Гнатів Петро Степанович, доктор біологічних наук (03.00.16 екологія), зав. кафедри агрохімії та ґрунтознавства Львівського національного аграрного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України; Білонога Володимир Михайлович, кандидат біологічних наук (03.00.16 екологія), старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту екології Карпат Національної Академії наук України

Захист відбудеться 4 березня 2021 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 в Інститут екології Карпат Національної Академії наук України, м. Львів, вул. Козельницька, 4

Коруся Миколи Миколайовича 23 грудня 2020

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Коруся Миколи Миколайовича, інженера першої категорії Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України «Сильватизація аграрних екосистем Шацького поозер'я (зумовленість, еколого-фітоценотичні особливості сукцесій» відбудеться, відбудеться 23 грудня 2020 р. об 11 год. за адресою: Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м. Львів, 50, вул. Козельницька, 4, тел. (032) 270-74-30).

Науковий керівник: Ященко Павло Тихонович, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України.

Офіційні опоненти: Коніщук Василь Васильович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування Національної агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; Данилик Руслана Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України.

Войнарович Юлії Едвардівни 23 грудня 2020

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Войнарович Юлії Едвардівни, старшого лаборанта зоологічного музею, Державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет «Аутекологічні особливості Sciurus vulgaris в умовах синантропізації рослинного покриву південно-західного макросхилу Український Карпат», відбудеться 23 грудня 2020 р. об 14 год. за адресою: Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м. Львів, 50, вул. Козельницька, 4, тел. (032) 270-74-30).

Науковий керівник: Кагало Олександр Олександрович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони природних екосистем.

Офіційні опоненти: Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, завідувач кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди; Дикий Ігор Васильович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Львівського національного університет ім. Івана Франка

Позинич Ірини Сергіївни 15 жовтня 2020

Повідомляємо, що заплановані захисти дисертаційних робіт, які мали відбутися 27 березня 2020 р. на засіданні СВР ІЕК НАНУ К 35.257.01

Позинич Ірини Сергіївни «Антропогенні сукцесії лісових рослинних угруповань карпатської частини басейну річки Дністер», науковий керівник д.б.н., проф. Третяк П.Р.

Козак Юлії Василівни «Середовищетвірне значення фітобіоти заплавних екосистем м.Луцька та його синфітоіндикаційна оцінка», науковий керівник к.б.н., доцент, Ященко П.Т.

 • у зв’язку з профілактичними заходами щодо запобігання поширенню СОVID-19 (постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211, наказ №12 від 16 березня 2020 р. ІЕК НАНУ) були перенесені та відбудуться 15 жовтня 2020 року.

Засідання СВР відбудуться о 10 год. (захист дисертаційної роботи Позинич І.С.) та о 14 год. (захист дисертаційної роботи Козак Ю.В.) в залі засідань ІЕК НАНУ за адресою м.Львів, вул. Козельницька, 4, третій поверх, кімн. 336.

У зв’язку з профілактичними заходами щодо запобіганні поширенню COVID-19 (постанова КМ України від 11.03.2020 р. № 211, наказ в.о. директора ІЕК НАН України № 12 від 16.03.2020 р.) заплановані на 27.03.2020 р. захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Позинич Ірини Сергіївни та Козак Юлії Василівни відбудуться після офіційного повідомлення про завершення карантинних заходів на території України. Детальна інформація тут.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Позинич Ірина Сергіївна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу практичної музеології Державного природознавчого музею НАН України
 • Назва дисертації: «Антропогенні сукцесії лісових рослинних угруповань карпатської частини басейну річки Дністер»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія
 • Шифр спеціалізованої вченої ради – К 35.257.01
 • Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон– Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м. Львів, 50, вул. Козельницька, 4, тел. (032) 270-74-30
 • Науковий керівник: Третяк Платон Романович, доктор біологічних наук, професор, викладач Прикарпатського лісогосподарського коледжу

Офіційні опоненти:

 • Заіменко Наталія Василівна, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, (Національний ботанічний сад НАН України)
 • Мамчур-Калинець Дзвенислава Ігорівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології Львівського національного університету ім.Івана Франка (ЛНУ ім.. Івана Франка)

Захист роботи відбудеться 27 березня 2020 р. о 10 год. за адресою м. Львів, вул. Козельницька, 4, кімн. 333.

Козак Юлія Василівна 15 жовтня 2020

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Козак Юлія Василівна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України
 • Назва дисертації: «Середовищетвірне значення фітобіоти заплавних екосистем міста Луцька та його синфітоіндикаційна оцінка»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія
 • Шифр спеціалізованої вченої ради – К 35.257.01
 • Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м. Львів, 50, вул. Козельницька, 4, тел. (032) 270-74-30
 • Науковий керівник: Ященко Павло Тихонович, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України

Офіційні опоненти:

 • Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічних наук (03.00.05), професор, завідувач кафедри ботаніки, лісового та садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 • Омельчук Оксана Сергіївна, кандидат біологічних наук (03.00.16), учений секретар Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького

Захист роботи відбудеться 27 березня 2020 р. о 14 год. за адресою м. Львів, вул. Козельницька, 4, кімн. 333.

Толочик Інна Леонідівна 27 грудня 2018

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Толочик Інна Леонідівна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри біології, онкології та медичної фізіології Рівненського державного гуманітарного університету
 • Назва дисертації: «Екологічний стан р. Стир в умовах антропогенного навантаження у межах Рівненської області»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія

Захист відбувся 27 грудня 2018 р. о 11 год. за адресою м. Львів, вул. Козельницька, 4, кімн. 333.

Леневич Оксана Іванівна 11 травня 2017

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Леневич Оксана Іванівна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – завідувач навчально-методичного кабінету ВП «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
 • Назва дисертації – «Вплив рекреаційного навантаження на властивості ґрунтів лісових екосистем НПП “Сколівські Бескиди” (Українські Карпати)»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Марискевич Оксана Георгіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України
 • Офіційний опонент – Гамкало Зенон Григорович доктор біологічних наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (Львівський національний університет ім. Івана Франка)
 • Офіційний опонент – Орлов Олег Леонідович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник лабораторії екології та антропогенезу ґрунтів відділу ландшафтного та біотичного різноманіття (Державний природознавчий музей НАН України)

Захист відбувся 11 травня 2017 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)

Бублик Ярослав Юрійович 11 травня 2017

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бублик Ярослав Юрійович
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Державного природознавчого музею Національної академії наук України
 • Назва дисертації – «Екологічні ніші ксилотрофних аскомікотів лісових екосистем Сколівських Бескидів»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Климишин Олександр Семенович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Державний природознавчий музей НАН України)
 • Офіційний опонент – Парпан Василь Іванович, доктор біологічних наук, професор, директор (Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака)
 • Офіційний опонент – Пірогов Микола Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Захист відбувся 11 травня 2017 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)

Стерник Віта Миколаївна 10 травня 2017

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Стерник Віта Миколаївна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач біології Рівненського державного медичного коледжу
 • Назва дисертації – «Біотична активність урбоедафотопів міста Рівне»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Мельник Віра Йосипівна, кандидат географічних наук, доцент (Рівненський державний гуманітарний університет)
 • Офіційний опонент – Іванців Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоологіїї (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Біологічний факультет)
 • Офіційний опонент – Миленька Мирослава Миронівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та екології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

Захист відбувся 10 травня 2017 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)

Карпінець Людмила Іванівна 10 травня 2017

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Карпінець Людмила Іванівна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший лаборант кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Назва дисертації – «Бріофітні угруповання та їх ренатуралізаційна роль на породних відвалах вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Лобачевська Оксана Василівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу екоморфогенезу рослин (Інститут екології Карпат НАН України)
 • Офіційний опонент – Гапон Світлана Василівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри ботаніки, екології та методології навчання біології (Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка)
 • Офіційний опонент – Гришко Віталій Миколайович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу оптимізації техногенних ландшафтів (Криворізький ботанічний сад НАН України)

Захист відбувся 10 травня 2017 року о 10 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)

Соханьчак Роман Романович 28 квітня 2017

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Соханьчак Роман Романович
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу екоморфогенезу рослин Інституту екології Карпат НАН України
 • Назва дисертації – «Адаптивний потенціал адвентивного моху Сampylopus introflexus (Hedw.) Brid. на девастованих територіях гірничодобувних підприємств Львівської області»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Лобачевська Оксана Василівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу екоморфогенезу рослин (Інститут екології Карпат НАН України)
 • Офіційний опонент – Гапон Світлана Василівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри ботаніки, екології та методології навчання біології (Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка)
 • Офіційний опонент – Рагуліна Марина Євгенівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник (Державний природознавчий музей НАН України)

Захист відбувся 28 квітня 2017 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)

Чумак Максим Васильович 28 квітня 2017

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чумак Максим Васильович
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лаборант кафедри "Ентомології та збереження біорізноманіття" Ужгородського національного університету
 • Назва дисертації – «Угруповання сапроксилобіонтних твердокрилих букових пралісів Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Козловський Микола Павлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник (Інститут екології Карпат НАН України, директор)
 • Офіційний опонент – Царик Йосиф Володимирович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 • Офіційний опонент – Зінченко Олександр Павлович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Захист відбувся 28 квітня 2017 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)

Гуштан Габріел Гаврилович 29 березня 2017

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гуштан Габріел Гаврилович
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу біосистематики та еволюції Державного природознавчого музею НАН України
 • Назва дисертації – «Формування орібатидних угруповань у лучних біотопах Закарпатської низовини»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Капрусь Ігор Ярославович, д.б.н., с.н.с., завідувач відділу біосистематики та еволюції Державного природознавчого музею НАН України
 • Офіційний опонент – Радченко Олександр Григорович, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
 • Офіційний опонент – Заморока Андрій Михайлович, к.б.н., викладач кафедри біології та екології ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Захист відбувся 29 березня 2017 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)

Гуштан Катерина Валеріївна 29 березня 2017

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гуштан Катерина Валеріївна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу музейного документування біоресурсів Державного природознавчого музею НАН України
 • Назва дисертації – «Спектри екоморф угруповань амфібіотичних комах (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) в гідроекосистемах Українських Карпат»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Годунько Роман Йосипович, к.б.н., старший науковий співробітник відділу музейного документування біоресурсів Державного природознавчого музею НАН України
 • Офіційний опонент – Грубінко Василь Васильович, д.б.н., професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка
 • Офіційний опонент – Назарук Катерина Миколаївна, к.б.н. доцент кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка

Захист відбувся 29 березня 2017 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)

Мілевська Світлана Ярославівна 31 січня 2017

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мілевська Світлана Ярославівна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – вчитель хімії Нижньоберезівської ЗОШ I-II ступенів Косівського району Івано-Франквської області
 • Назва дисертації – «Антропогенна трансформація структури та функцій лісових екосистем басейну річки Лючки (Покутське низькогіря)»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Голубець Михайло Андрійович, академік НАН України, д.б.н., проф., почесний директор Інституту екології Карпат НАН України
 • Офіційний опонент – Парпан Василь Іванович, д.б.н., професор, директор Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака
 • Офіційний опонент – Мацях Ірина Павлівна, к.б.н., асистент кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України

Захист відбувся 31 січня 2017 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)

Рибка Катерина Миколаївна 31 січня 2017

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Рибка Катерина Миколаївна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України
 • Назва дисертації – «Малакоугруповання природних та антропогенно-трансформованих наземних екосистем північно-західної частини Малого Полісся та їх біогеоценотичні зв’язки»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Козловський Микола Павлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, директор Інститут екології Карпат НАН України
 • Офіційний опонент – Дробик Надія Михайлівна д.б.н., професор, декан хіміко-біологічного факультету, завідувач лабораторії екології та біотехнології Тернопільського національного університету ім.Володимира Гнатюка
 • Офіційний опонент – Гураль-Сверлова Ніна В’ячеславівна, к.б.н., старший науковий співробітник відділу біотичного та ландшафтного різноманіття Державного природознавчого музею НАН України

Захист відбувся 31 січня 2017 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)

Білецький Юрій Валентинович 29 вересня 2016

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Білецький Юрій Валентинович
 • Назва дисертації – «Угруповання грунтової мезофауни соснових лісів Шацького національного природного парку та їх антропогенні зміни»

Захист відбувся 29 вересня 2016 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)

Гордій Наталія Михайлівн 28 квітня 2016

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гордій Наталія Михайлівн
 • Назва дисертації – «Угруповання денних лускокрилих ксеротермних степових і деревно-чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька область)»

Захист відбувся 28 квітня 2016 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, кімн.333

Бешлей Степан Володимирович 28 квітня 2016

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бешлей Степан Володимирович
 • Назва дисертації – “Екологічні властивості Сalamagrostis epigeios (L.) Roth та його середовищетворна роль на відвалах вугільних шахт (Червоноградський гірничопромисловий район)”

Захист відбувся 28 квітня 2016 року об 11 год за адресою: м.Львів, вул.Козельницька,4,кімн.333

Гоблик Калина Михайлівна 29 грудня 2015

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гоблик Калина Михайлівна
 • Назва дисертації – «Біотопна диференціація та індикаторне значення населення колембол Закарпатської низовини»

Захист відбувся 29 грудня 2015 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька, 4

Рагуліна Марина Євгенівна 29 грудня 2015

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Рагуліна Марина Євгенівна
 • Назва дисертації – «Участь мохоподібних (Bryophyta) у процесах самовідновлення техногенно порушених екосистем Волино-Поділля та Передкарпаття»

Захист відбувся 29 грудня 2015 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька, 4

Рожак Володимир Петрович 28 грудня 2015

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Рожак Володимир Петрович
 • Назва дисертації – «Цикл вуглецю в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської верховини (Українські Карпати)»

Захист відбувся 28 грудня 2015 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька, 4