Наукові основи збереження біотичної різноманітності ВИПУСК 7, 2006


Зміст тематичного збірника ВИПУСК 7, 2006

Рослинний світ і мікобіота

Тваринний світ

Функціонування біотичних систем