Центр колективного користування науковими приладами (ЦККНП) „Центр флуоресцентної мікроскопії”


Центр колективного користування науковими приладами (ЦККНП) „Центр флуоресцентної мікроскопії” НАН України створений на базі Інституту екології Карпат НАН України для раціонального використання науковими установами та організаціями НАН України унікального та коштовного наукового обладнання виробництва фірми Carl Zeiss – флуоресцентного моторизованого мікроскопа Axio Imager М1, який призначений для наукових досліджень у галузі біології та медицини.

Axio Imager М1 Motorized Fluorescent Microscope

Головними завданнями Центру є:

Технічні характеристики приладу:

Основні технічні характеристики системи аналізу зображень:

Програмного забезпечення системи та її можливості:

Технічні характеристики комп’ютера

Головні напрямки досліджень

У 2019 р. здійснено модернізацію та оновлення програмного забезпечення флуоресцентного моторизованого мікроскопа Axio Imager M1. Придбано цифрову мікроскопну камеру Axio Cam 305 color, в комплекті з програмним забезпеченням ZEN 2,6 pro та комплект світлофільтрів 09 (EX BP 450-490, BS FT 510, EM LP 515), що дає можливість розширити спектр флуоресцентних досліджень та використовувати нові флуоресцентні барвники (калькофлуор білий, акридиновий оранжевий, родамін В, аніліновий синій та ін.) для аналізу люмінесценції і визначення вмісту хлорофілів, розподілу фітохрому, іонів Са2+, загальних білків, компонентів клітинної стінки і плазматичної мембрани та отримати якісні кольорові фотографії.

Fluorescent-Microscope

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту екології Карпат НАН України

д.б.н. М.П. Козловський

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр колективного користування науковим приладом Інституту екології Карпат НАН України

1. Створення Центру

2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру

3. Порядок надання послуг

4. Зміна базової наукової установи, закриття Центру