Список опублікованих праць співробітниками відділів за 2011 рік


Список опублікованих праць співробітниками відділу ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ НАН України за 2011 рік

Автор Назва публікації Oб'єм вид. листів Видавництво, видання
1. Марискевич О., Шпаківська І., Невядомський З., Башта А.-Т., Данилюк К., Канарський Ю., Кулачковськй Р. Регіональний ландшафтний парк „Надсянський”: природна та історико-культурна спадщина / Марискевич О., Шпаківська І., Невядомський З., Башта А.-Т., Данилюк К., Канарський Ю.,Кулачковськй Р. 4,6 Львів: ТзОВ „ЗУКЦ”, 2011. – 74 с.
2. Химин М. В., Клєстов М. Л., Башта А.-Т. В., Берест З. Л. Національний природний парк "Припять-Стохід". Тваринний світ / Химин М. В., Клєстов М. Л., Башта А.-Т. В., Берест З. Л. 10,7 К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 171 с.
3. Башта А.-Т. В. Тваринний світ 1,0 Природні умови та ресурси Тернопільщини. – Тернопіль: Терно-Граф, 2011. – С. 288-308.
4. Канарський Ю.В Фауна безхребетних тварин 0,3 Там само. - С. 284–287
5. Гірна А.Я. Еколого-фауністичний огляд типу членистоногих. Підтип хеліцерові – Chelicerata. Клас Павукоподібні – Arachnida. Ряд Павуки – Araneae 1,6 Членистоногі природного заповідника «Розточчя». – Львів, 2010. – С.26–53.
6. Канарський Ю.В, Стрямець Г.В., Різун В.Б. Природні умови Українського Розточчя 1,2 Там само – С.7–25
7. Канарський Ю.В. Ряд лускокрилі – Lepidoptera (Diurna) 1,0 Там само. - С.310–325
8. Геряк Ю.М., Канарський Ю.В. Ряд лускокрилі – Lepidoptera (Metaheterocera) 1,5 Там само. – С.276–310
9. Лобачевська О.В., Царик Й.В., Кагало О.О., Марискевич О.Г., Гнатів П.С., Хоркавців Я.Д., Беднарська І.О. Об’єкти, програма та методи дослідження 0,27 Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманітності та стійкості фітосистем до несприятливих умов /Ред. О.Т.Демків, О.О.Кагало, О.В.Лобачевська, О.Г.Марискевич, Й.В.Царик. – Львів. 2011. – С.36-39.
10. Марискевич О.Г., Лобачевська О.В., Козловський В.І. Реакції рослин на техногенне забруднення довкілля та можливості їх використання для екологічного моніторингу й ре медіації грунтів 1,7 Там само. – С. 112-138.
11. Шпаківська І.М., Козловський М.П. Модернізація традиційної аспірантури як перший крок до запровадження екологічних докторських програм в Україні 0,3 Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди «Біологія та валеологія».- Вип.13. - 2011. – С.135-141.
12. Марискевич О., Шпаківська І., Данилюк К., Башта А.-Т., Канарський Ю., Кагало О. Рідкісні види рослин і тварин регіонального ландшафтного парку „Надсянський” 1,0 Львів: ТзОВ „ЗУКЦ”, 2011. – 14 с.
13. Марискевич О., Шпаківська І., Невядомський З. Еколого-краєзнавча стежка „Від витоків ріки Дністер до витоків ріки Сян” 1,0 Львів: ТзОВ „ЗУКЦ”, 2011. – 14 с.
14. Андрющенко Л., Романюк Н., Козловський В. Індикація епіфітними лишайниками Hypogimnia physodes (L.) Nyl. та Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. стану забруднення важкими металами атмосфери зелених зон м. Львові 0,4 Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2011. - Випуск 57. - С. 176–180.
15. Башта А.-Т. В. Характеристика угруповання кажанів м. Львів: видова різноманітність, просторовий і сезонний розподіл 1,0 Studia Biologica. – 2010. – 4 (3). – С. 109-124.
16. Bashta A.-T., Pokrytiuk L., Benda P. Alcathoe's bat Myotis alcathoe – a new bat species (Chiroptera: Vespertilionidae) in Ukraine 0,1 Вестник зоологии. – 2010. – 44(6). – C. 552.
17. Bashta A.-T., Piskorski M., Myslajek R., Tereba A., Kurek K., Sachanowicz R. Myotis alcathoe in Poland and Ukraine: new data on its status and habitat in Central Europe 0,4 Folia Zoologica. – 2011. – 60(1). – P. 1-4.
18. Kuemmerle T., Radeloff V. C., Perzanowski K., Sipko T., Khoyetskyy P., Bashta A.-T., Chikurova E., Parnikoza I., Baskin L., Angelstam P., Waller D. Predicting potential European bison habitat across its former range 0,8 Ecological Applications. – 2011. – 21(3). – P. 830-843.
19. Бешлей С., Баранов В., Козловський В.,.Козловський М. Уміст важких металів у куничнику наземному Calamagrostis epigeios за умов росту на субстратах породних відвалів вугільних шахт 0,4 Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2011.- Випуск 57. С. 145–150.
20. Гірна А.Я. Початковий етап інвентаризації фауни павуків природоохоронних територій Львівської області 0,8 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2010 (2011). – Т. 1(8), №1. – С. 215-226.
21. Голубець М.А., Марискевич О.Г. Розвиток науки в західному регіоні України за роки незалежності (секція екології, загальної біології та охорони природи відділення біологічних, медичних та аграрних наук ЗНЦ НАН України і МОН України) 1,0 Наука західного регіону України (1990-2010). – Львів: ПАІС, 2011. – С. 298-317.
22. Козловський М.П., Мацях І.А., Яворницький В.І., Крамарець В.О. Угруповання безхребетних у Боринському лісорозсаднику (Верхньодністровські Бескиди) 0,4 Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – С.66-72.
23. Козловський М.П., Царик Й.В., Ященко П.Т. Академік Національної академії наук України Голубець Михайло Андрійович (з нагоди 80-річчя з дня народження) 0,1 Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 8. С. 213 – 215.
24. Козловський М.П., Марискевич О.Г., Кагало А.А., Лобачевска О.В., Царик Й.В. Михайло Андрійович Голубець (до 80-річчя від дня народження) 0,5 Український ботанічний журнал. – 2010. – 67, №3 – С. 753 – 761.
25. Maryskevych O., Shpakivska I. Wplyw użytkowania pasterskiego na właściwości gleb w beskidach Skolskich (ukraińska część Karpat Wschodnich) 0,6 Roczniki Bieszczadzkie. – 2011. – T.19. – S. 349-358.
26. Kozlovskyy M., Skrypnikova M., Uspenskaya O., Romanyuk N. Distribution of heavy metals in the profile of peat bog Zhuravlyne (Skolivski Beskydy, Ukrainian Carpathians) as an indicator of changes in chemical composition of air precipitations in historical perspective 0,5 Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2010. - Том 4, №3.- С. 81–88.
27. Шпаківська І.М. Екофізіологічні параметри грунтових мікроорганізмів буроземів бореального ряду на верхній межі лісу Чорногори (Українські Карпати) 0,4 Наукові основи збереження біотичної різноманітності 1(8), Вип.1:, 2010. – С.101-115.
28. Яворницький В.І. Різноманіття та особливості формування угруповань ґрунтових безхребетних (мезофауна, мікроартроподи) у дібровах рівнинної части верхівя басейну Дністра 1,9 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2010 (2011). – Т. 1(8), №1. – С. 247-276
29. Голубець М.А. На захист рідної мови й культури мовлення 3,0 Львів, 2011. – 56 с.
30. Голубець М.А. Біловезька зустріч – крах імперії зла 7,2 Львів, 2011. – 116 с

Список опублікованих праць співробітниками відділу ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАН України за 2011 рік

Автор Співавтори Назва публікації Oб'єм вид. листів Видавництво, видання
1. Й. В.Царик, О. Р. Іванець. Польовий практикум із зоології. Ч.1. Безхребетні тварини прісних водойм : навч.-метод. посібник 14.8 Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 236 с., + іл.
2. Gudowski J., Hucuł-Strożewski J., Nesteruk J. i in. Przekształcenia gospodarki pasterskiej w ukraińskich Karpatach 7.4 Vicus Studia Agraria. – Vol. 4. – Warszawa: Wydawnictwo Akademicke “Dialog”, 2011 – 118 s.
3. Сичак Н.М., Кагало О., Скібіцька Н. Різноманіття флори судинних рослин області та її місце у флористичному районуванні 0.5 Природні умови та ресурси Тернопільщини – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2011. – C. 234-240.
4. Кагало О., Сичак Н., Скібіцька Н. Рідкісні та зникаючі види рослин і фітоценози та їх охорона 1.4 Там само. – С. 258-279
5. Сичак Н.М., Кагало О.О., Рабик І., Коплик О.. Гербарій Інституту екології Карпат НАН України 0,5 Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum. – Київ: АльтерПрес, 2011. – С. 174-181.
6. Демків О.Т., Царик Й.В., Кагало О.О., Лобачевска О.В Теоретичні передумови й вибір напрямів досліджень 0,31 Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов / Ред. О.Т. Демків, О.О. Кагало, О.В. Лобачевська, О.Г. Марискевич, Й.В. Царик. – Львів, 2011. – С. 11-15.
7. ЛобачевськаО.В., Царик Й.В., Кагало О.О., Марискевич О.Г., Гнатів П.С., Хоркавців Я.Д., Беднарська І.О Об’єкти, програма та методика досліджень 0,3 Там само. – С. 35-39.
8. Царик Й.В., Жиляєв Г.Г., Дмитрах РюІ.. Кияк В.Г., Кобів В.Й., Білонова В.М., Решетило О.С.. Нестерук Ю.Й. Роль інтегральних і диференційних параметрів популяцій різних екотипів у формуванні біорізноманіття і толерантності екосистем 1,2 Там само. – С. 40-55.
9. Царик Й. В. Бібліографія наукових праць доктора біологічних наук, професора Царика Йосифа Володимировича [Текст] : бібліографічний покажчик / Царик. Й. В. 2.0 Львів : СПОЛОМ, 2011. – 32 с.
10. Проць Б., Кагало О., Мочарська Л., Данилик І. та ін. Бернська конвенція та оселищна концепція збереження біорізноманіття: майбутнє для України 1.8 Львів: Вид-во ЗУКЦ, 2011. – 28 с.
11. Жиляєв Г.Г. Популяционная и субпопуляционная структура Soldanella hungarica Simonk. в ельниках Карпат 0.4 Сибирский. экологический. журнал. – 2011. - №3. – С. 447-452.
12. Жиляєв Г.Г. Population and Subpopulation Dynamics of Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) in Spruce Forests of the Carpathians 0.3 Contemporary Problems of Ecology. - , 2011. - V-4, №3. – P. - 334-338.
13. Малиновський А.К., Царик Й.В., Кияк В.Г., Білонога В. М., Нестерук Ю.Й. Оцінювання стану популяцій видів рослин міжнародних червоних списків в Українських Карпатах 0,4 Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. ― Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. - Вип. 8. - С.130-135.
14. Кияк В.Г. Структура і функціонування популяцій Ranunculus thora L. в Українських Карпатах 0,8 Наук. записки Державного природознавчого музею. ― Львів, 2011. ― Вип. 27. ― С. 51―62.
15. Дмитрах Р.І. Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath в Україні: поширення, морфологія, еколого-ценотична приуроченість 0.7 Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, № 4. - С. 583-593.
16. Дмитрах Р.І. Сучасний стан та основні тенденції змін структурно-функціональної організації популяцій Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath в болотних угрупованнях Українських Карпат 0,6 Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 45-53.
17. Кобів Ю.Й. Типи і причини раритетності на прикладі видів рослин Українських Карпат 0.8 Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, № 6. – С. 832–844.
18. Кобів Ю.Й. Периферійні популяції рідкісних видів рослин Українських Карпат 0.8 Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, № 5. – С. 643–554.
19. Білонога В.М. Просторова структура популяцій Pulmonaria filarszkyana Jáv. в Українських Карпатах 0.5 Наук. записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2011. – Т. 27. – С. 63–70.
20. Сичак Н.М., Кагало О.О. Доповнення до флори Львівської області (рівнинна частина) 1.5 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2010. – Том 1(8), № 1. – С. 173-196.
21. Thiel-Egenter C., Alvarez N., Holderegger R, et al., Sytschak N. (IntraBioDiv Consortium) Break zones in the distributions of alleles and species in alpine plants 0.7 Journal of Biogeography – 2011. – 38(4): P. 772-782.
22. Meirmans P.G., Goudet J., Sytschak N. (IntraBioDiv Consortium & O. Gaggiotti) Ecology and life history affect different aspects of the population structure of 27 high-alpine plants 0.8 Molecular Ecology. 2011. – 20. – P. 3144–3155.
23. Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження OPHRYS APIFERA HUDS. (ORCHIDACEAE) в Україні 0.4 Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 1. – С. 58-64.
24. Решетило О.С. Різноманіття угруповань земноводних в українській частині басейну ріки Прип’ять 0,6 Вісник Львівського університету. – Серія біологічна. – 2011. – Вип. 56. – С. 111-120.
25. Микітчак Т.І., Рожко І.М., Ленько О.В. Фізико-географічна та гідрохімічна характеристики озер та озерець масиву Чорногора (Українські Карпати) 0.9 Наукові праці українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. – 2011. – Вип. 259. – С. 231–244.
26. Кобів В.М. Онтогенез Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. 0.4 Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 56. – С. 227-233.
27. Гудовскі Я., Нестерук Ю., та ін. Полонинське господарство Українських Карпат (традиція, сучасний стан і перспективи) 0.9 Зелені Карпати. – 2010, № 1-2 (31-32). – C. 61-68.
28. Штупун В.П. Генеративне розмноження популяцій рослин у хіонофільних угрупованнях Чорногори (Українські Карпати) 0.4 Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 21.11. – С. 65-71.
29. Черепанин Р. Життєвість популяцій Saussurea alpina (L.) DC. у Чорногорі (Українські Карпати). 0,5 Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 21.2. 2011. – С. 52–57.
30. Черепанин Р. Лабораторна схожість і життєздатність насіння у популяціях рідкісних аркто-альпійських видів рослин у Чорногорі (Українські Карпати) 0,8 Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія Біологія. Вип. XV. 2011. – С. 62–70.
31. Починок Т.В., Черепанин Р.М. Популяційна мінливість Saussurea alpina (L.) DC. у Чорногорі за морфометричними параметрами 0,7 Біологічні студії/Studia biologica. Том 5/№1. 2011. С. 141–148.
32. Черепанин Р. Реакції популяцій рідкісних аркто-альпійських видів чагарничків на екзогенні порушення 0,5 Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. Вип. 48. № 3. С. 23-28.
33. Нестерук Ю.Й. Ro**ślinność Czanohory**. Czyli dla czego kwiatki w Czarnohorze są unikatowe na skalę europejską 0.5 Gazeta Gorska. N 74 – Wiosna 2011 r. – S. 4-7.

Список опублікованих праць співробітниками відділу ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ НАН України за 2011 рік

Автор Назва публікації Oб'єм вид. листів Видавництво, видання
- - СТАТТІ, МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ - -
1. Кагало O., Скібіцька H. Місце Тернопільської області в системі геоботанічного районування 0,75 Природні умови та ресурси Тернопільщини. – Тернопіль: ТзОВ «Техно-граф», 2011. – С. 222-234.
2. Кагало O., Сичак H., Скібіцька H. Різноманіття флори судинних рослин області та її місце у флористичному районуванні 0,44 Там само. – С. 234-240.
3. Кагало O., Реслер I. Різноманіття рослинності за еколого-флористичною (Браун-Бланке) класифікацією 1,06 Там само. – С. 240-257.
4. Кагало O., Сичак H., Скібіцька Н. Рідкісні та зникаючі види рослин і фітоценози та їх охорона 1,31 Там само. – С. 258-279.
5. Кагало О. Ресурси рослинного світу 0,44 Природні умови та ресурси Тернопільщини. – Тернопіль: ТзОВ «Техно-граф», 2011. – С. 279-287.
6. Демків О.Т., Кагало О.О. Вступ 0,125 Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов / Ред. О.Т. Демків, О.О. Кагало, О.В. Лобачевська, О.Г. Марискевич, Й.В. Царик. – Львів, 2011. – С. 9-10.
7. Демків О.Т., Царик Й.В., Кагало О.О., Лобачевска О.В Теоретичні передумови й вибір напрямів досліджень 0,31 Там само. – С. 11-15.
8. Кагало О.О. Природний вид як об’єкт системних досліджень 0,7 Там само. – С. 16-26.
9. Кагало О.О., Скібіцька Н.В. Екотипна диференціація як основа формування біотичної різноманітності фітобіоти 0,5 Там само. – С. 27-34.
10. ЛобачевськаО.В., Царик Й.В., Кагало О.О., Марискевич О.Г., Гнатів П.С., Хоркавців Я.Д., Беднарська І.О. Об’єкти, програма та методика досліджень 0,3 Там само. – С. 35-39.
11. Беднарська І.О. , Кагало О.О. Філогенетичне значення екотипної диференціації на прикладі роду Festuca L. (Poaceae) 1,6 Там само. – С. 56-81.
12. Кагало О.О., Коротченко В.В. Екотипна диференціація виду в ізольованих популяціях (на прикладі Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.) 0,25 Там само. – С. 82-85.
13. Кагало О.О., Ткачик В.П., Скібіцька Н.В. Екотипна внутрішньовидова різноманітність як основа адаптивного потенціалу регіональних флор 0,4 Там само. – С. 86-91.
14. Кагало О.О., Скібіцька Н.В. Значення екотипно диференційованих видів у формуванні екотопологічних флорокомплексів в антропогенно трансформованому ландшафті 0,25 Там само. – С. 92-95.
15. Кагало О.О., Колодій В.А. Мінливість структурно-функціональних параметрів ценопопуляцій Schivereckia podolica Andrz. ex DC. (Brassicaceae) в умовах Смотрицького каньйону (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область) 0.125 Фальцфейнівські читання. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП. Вишемирський, 2011. – С. 52-53.
16. Проць Б., Кагало О., Мочарська Л., Цюра Н. Екологічна стежка до Європейського союзу (ліфлет) 0,3 Львів: ЗУКЦ, 2011.
17. Проць Б., Кагало О., Мочарська Л., Данилик І., Цюра Н., Реслер І., Чернявський М. Бернська конвенція та оселищна концепція збереження біорізноманіття: майбутнє для України (брошура) 1,0 Львів: ЗУКЦ, 2011. – 28 с.
18. Андрєєва О.О. Палінологічна характеристика відкладів голоцену Північно-Західного Поділля / О.О.Андрєєва // 1,31 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Том 1 (8), № 1, 2010. – С. 31-52.
19. Воронцов Д.П., Канарський Ю.В., Геряк Ю.М. Оселище рідкісного виду метелика Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) у верхів’ї басейну Тиси. Наук. вісник Ужгородського університету. Сер. Біологія. – 2011. – 31. – in litt.
20. Паньків Н.Є. Параметри репродуктивного процесу Hippocrepis comosa L. (Fabaceae) в умовах Поділля // 0,5 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Том 1 (8), № 1, 2010, Львів – 2010. С. 91-98.
21. Ткачик В.П. Дерево-чагарникова рослинність загально зоологічного заказника місцевого значення «Пукачів» (Мале Полісся, Львівська обл.) 1,0 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – т. 1(8) № 1, 2010. – С. 197 – 212.
22. Fedorova A.V., Schanzer I.A., Kagalo A.A. Local differentiation and hybridization in wild rose population in Western Ukraine 1,06 Wulfenia. – 2010. – 17. – P. 99-115.
23. Кагало О.О., Жижин М.П. Методичні аспекти созологічної оцінки резерватогенних змін біогеоценозів у системі екомережі та природно-заповідних територій 1,3 Наукові основи збереження біотичної різноманітності / – Т. 1(8), № 1. – Львів, 2010. – С. 9-28.
24. Сичак Н.М., Кагало О.О. Доповнення до флори Львівської області (рівнинна частина) 1,6 Наукові основи збереження біотичної різноманітності / – Т. 1(8), № 1. – Львів, 2010. – С. 173-196.

Список опублікованих праць співробітниками відділу ЕКОМОРФОГЕНЕЗУ РОСЛИН НАН України за 2011 рiк

Автор Назва публікації Oб'єм вид. листів Видавництво, видання
1. Лобачевська О.В. Андрій Созонтович Лазаренко 1901-1979 0,2 Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (1921-2011). Віхи історії та сучасність. – К.: Альтерпрес, 2011. – С. 399–402.
2. Демків О.Т., Кагало О.О. Вступ 0,125 Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов / Ред. О.Т. Демків, О.О. Кагало, О.В. Лобачевська, О.Г. Марискевич, Й.В. Царик. – Львів, 2011. – С. 9-10.
3. ЛобачевськаО.В., Царик Й.В., Кагало О.О., Марискевич О.Г., Гнатів П.С., Хоркавців Я.Д., Беднарська І.О. Об’єкти, програма та методика досліджень 0,3 Там само. – С. 35-39.
4. Демків О.Т., Лобачевска О.В., Кияк Н.Я., Баїк О.Л. Фізіологічна адаптація рослин до токсичної дії важких металів 0,67 Там само. – С.96-102.
5. Лобачевска О.В., Данилків І.С., Кияк Н.Я., Хоркавців Я.Д. Клітинні механізми адаптації та стійкості рослин 0,67 Там само. – С.103-111.
6. Марискевич О.Г., Лобачевска О.В., Козловський В.І. Реакції рослин на техногенне забруднення довкілля та можливостях використання для екологічного моніторингу й фіторемедіації ґрунтів 1,95 Там само. – С.112-138.
7. Бойко М.Ф., Вірченко В.М., Лобачевська О.В. Покажчик основних публікацій бріологів України за останнє десятиріччя (2001-2010 рр.) 1,9 Чорноморський ботанічний журнал. – Т. 6, № 4. – 2010. – С. 513–542.
8. Кияк Н.Я. Окислювальний стрес в ізольованих хлоропластах моху Fontinalis antipyretica Hedw. та його модифікація за участю α-токоферолу 0,9 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2010. - Т. 1(8), № 1. – С. 279–293.
9. Лобачевська О.В., Мельник І.В. Участь кальцієвої сигнальної системи у стресових реакціях мохів 0,9 Там само. – С. 293–307.
10. Бешлей С.В., Баранов В.І., Ващук С.П. Оцінка токсичності субстратів відвалів вугільних шахт методом біотестування 0,3 Вісник НЛТУ. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 98–102.
11. Кияк Н.Я., Баїк О.Л. Участь бріофітів у відновленні девастованих територій сірчаного видобутку 0,9 Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2011. – Т. 6, № 2. – С. 22–36.
12. Кияк Н.Я., Баїк О.Л. Еколого-фізіологічна характеристика домінуючих видів мохів на територіях сірчаного виробництва 0,3 Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2011. – Вип. 2 (47). – С. 102–106.
13. Лобачевська О.В. Екологічні особливості та репродуктивна стратегія мохоподібних на антропогенно трансформованих територіях 0,3 Там само. – С. 109–113.
14. Рабик І.В., Щербаченко О.І., Данилків І.С. Участь мохоподібних у відновленні рослинного покриву на територіях підземної виплавки сірки Язівського родовища 0,3 Там само. – С. 120–124.
15. Хоркавців Я.Д., Лобачевська О.В. Особливості генеративного розмноження домінантного виду Barbula unguiculata Hedw. на відвалах сірчаного видобутку 0,3 Там само. – С. 150–155.
16. Кондратюк С.А., Вірченко В.М., Лобачевська О.В. Ліхенологія та бріологія 1,7 Там само. – С. 138–164.