Пропозиції


Результати наукових досліджень і рекомендації Інституту впроваджені у різноманітні сфери діяльності господарського комплексу: