Наукові основи збереження біотичної різноманітності ВИПУСК 6, 2004


Зміст тематичного збірника ВИПУСК 6, 2004

Рослинний світ і мікобіота

Тваринний світ

Функціонування біотичних систем

Короткі повідомлення