Наукові основи збереження біотичної різноманітності ВИПУСК 4(11), 2013


Зміст тематичного збірника 2013 Том 4(11) / N 1

Рослинний світ і мікобіота

Тваринний світ

Функціонування біотичних систем