Правила прийому до аспірантури Інституту екології Карпат НАН України на 2024 рік


Правила прийому до аспірантури Інституту екології Карпат НАН України розроблені відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

Перелік галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка докторів філософії через аспірантуру.

№ п/п Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
1 10 Природничі науки 101 Екологія Екологія

Прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD)

Інститут екології Карпат НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія (Наказ МОН України від 29.08.2019р. № 955-к).

В Інституті екології Карпат НАН України проводиться підготовка докторів філософії (на третьому освітньо-науковому рівні) зі спеціальності 101 Екологія з ліцензованим обсягом 25 осіб, форма навчання: денна, заочна, термін навчання – 4 роки.

з 1 червня поточного року оголошує набір в аспірантуру за спеціальністю 101 Екологія.

З Програмою кандидатського іспиту за спеціальністю 101 Екологія можна ознайомитися на сайті за посиланням.

Прийом документів до аспірантури:

з 10 серпня до 10 вересня 2024 р.

за адресою:

м. Львів, вул. Козельницька, 4, к. 718
т. 297-39-12, 270-74-30

вчений серетар Інституту:

к.б.н. Білонога Володимир Михайлович

Вступний іспит до аспірантури

(з програмою іспиту можна ознайомитися за посиланням) за державним замовленням денної форми навчання зі спеціальності 101 – Екологія відбудеться
за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4

Інформація про дату, час та адресу проведення вступного іспиту з іноземної мови буде повідомлена додатково.

Перелік документів, що подаються вступниками до аспірантури:

Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, до копії диплома обов’язково додають свідоцтво компетентного органу про визнання документа про вищу освіту відповідно до вимог «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015.

Оригінали паспорта (документа, що заміняє паспорт), диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови пред’являються вступниками особисто. Подані вступниками міжнародні сертифікати з іноземної мови, що засвідчують рівень В2 або вищий, до початку вступних випробувань можуть направлятися для проведення експертизи на відповідні кафедри Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто!

Для довідки:
Учений секретар, к.б.н. Білонога Володимир Михайлович
Тел. / Факс: +38 (032) 270 74 30