Наукові основи збереження біотичної різноманітності ВИПУСК 5, 2003


Зміст тематичного збірника ВИПУСК 5, 2003

Рослинний світ і мікобіота

Тваринний світ

Функціонування біотичних систем