Наукові основи збереження біотичної різноманітності ВИПУСК 1(8), 2010


Зміст тематичного збірника 2010 Том 8 / N 1

Теоретичні основи збереження біорізноманіття

Рослинний світ і мікобіота

Тваринний світ

Функціонування біотичних систем