Наукові основи збереження біотичної різноманітності ВИПУСК 4, 2002


Зміст тематичного збірника ВИПУСК 4, 2002

Рослинний світ і мікобіота

Тваринний світ

Функціонування біотичних систем