Рада молодих учених Інституту екології Карпат НАН України


Рада молодих учених

Рада молодих учених Інституту екології Карпат НАН України існує від 1978 року. Спочатку як Рада Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН України, а від 1991 року – Інституту екології Карпат НАН України.

Завданнями Ради є сприяння інтеграції молодих дослідників та аспірантів в загальний науково-дослідний процес, а в останні десятиліття – сприяння активізації самостійних досліджень і реалізації проектів молодих науковців.

Рада молодих вчених організовує молодіжну конференцію “Наукові основи збереження біотичної різноманітності” яка відбувається раз на 2 роки. На конференції традиційно обговорюються досягнення молодих учених у таких напрямках:

Цього року відбудеться IV (XV) Міжнародна наукова конференція молодих учених.

Голова

Пижик Ігор Степанович

Пижик Ігор Степанович
Відділ екосистемології
Тел.: +38(032)270-74-30

Заступник голови

Медвєдєва Ірина Володимирівна

Медвєдєва Ірина Володимирівна
Відділ охорони природних екосистем
Тел.: +38 (032) 270-74-30

Секретар

Чернявська Христина Іванівна

Чернявська Христина Іванівна
Відділ екосистемології
Тел.: +38 (032) 270-74-30

Члени Ради

Дослідження рослинного покриву та оселищного різноманіття болотного масиву Сира Погоня (Рівненський природний заповідник)

Юсковець Марія Петрівна
Відділ охорони природних екосистем
Тел.: +38 (032) 270-74-30

Лелека Дмитро Юрійович

Лелека Дмитро Юрійович
Відділ екосистемології
Тел.: +38 (032) 270-74-30

Януль Василь Вікторович

Януль Василь Вікторович
Відділ екосистемології
Тел.: +38 (032) 270-74-30

Прідун Анна Ігорівна

Прідун Анна Ігорівна
Відділ охорони природних екосистем
Тел.: +38 (032) 270-74-30

Польові дослідження молодих науковців інституту

Збір гербарію в польових умовах
Збір гербарію в польових умовах

Флористичні та популяційні дослідження трав’яної рослинності на природозаповідних територіях
Флористичні та популяційні дослідження трав’яної рослинності на природозаповідних територіях

Відбір зразків субстрату відвалів вугільних шахт для лабораторних досліджень
Відбір зразків субстрату відвалів вугільних шахт для лабораторних досліджень

Оцінка мохового покриву та відбір зразків для визначення бріофітів на техногенних ландшафтах
Оцінка мохового покриву та відбір зразків для визначення бріофітів на техногенних ландшафтах