Старовікові ліси як модель відновлення функціональної суті карпатських лісів


Старовікові ліси як модель відновлення функціональної суті карпатських лісів

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Старовікові ліси як модель відновлення функціональної суті карпатських лісів: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (23-24 червня 2021 р.) – 50 с.

Опубліковані тези доповідей, виголошених на міжнародній науково-практичній конференції «Старовікові ліси як модель відновлення функціональної суті карпатських лісів». В збірнику подано матеріали про сучасний стан, проблеми та перспективи збереження старовікових лісів та пралісів, а також ролі старовікових лісів у збереженні біорізноманіття, нормативно-правові аспекти ідентифікації пралісів в Карпатах, правові аспекти можливостей збереження старовікових лісів та досвід країн Європейського Союзу у вивченні пралісових екосистем.

ТЕКСТИ ОПУБЛІКОВАНО В АВТОРСЬКІЙ РЕДАКЦІЇ, АВТОРИ МАТЕРІАЛІВ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЗМІСТ ТА СТИЛЬ СВОЇХ ПУБЛІКАЦІЙ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:
Іван ДАНИЛИК– директор Інституту екології Карпат НАН України, доктор біологічних наук

Співголови оргкомітету:
Василь ПРИНДАК – директор НПП «Сколівські Бескиди»
Віталій ЗЕМАН – заступник директора НПП «Бойківщина»

Члени оргкомітету:
Руслан ГРЕЧАНИК – начальник департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Ярослав ЦЕЛЕНЬ - перший заступник начальника управління Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства
Василь ЛАВНИЙ – проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України, доктор сільськогосподарських наук, професор
Федір ГАМОР – заступник директора Карпатського біосферного заповідника, доктор біологічних наук, професор
Олексій ГОЛУБЧАК –директор УкрНДІгірліс, кандидат сільськогосподарських наук
Ірина ШПАКІВСЬКА – завідувач відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Оксана МАРИСКЕВИЧ – провідний науковий співробітник відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Станіслав КУХАЖИК – заступник директора з наукової роботи Бещадського парку народового (Польща), доктор, інженер
Василь МОЧАН – керівник природоохоронного напрямку міжнародного проекту «Збереження карпатських пралісів», Українське Товариство Охорони Птахів/Франкфуртське зоологічне товариство

Секретар оргкомітету:
Ігор ПИЖИК – провідний інженер відділу екосистемології

Технічний супровід конференції:
Роман Соханьчак – науковий співробітник

Матеріали конференції Старовікові ліси ЛЬВІВ 2021