Збереження біорізноманіття у гірських і рівнинних регіонах України в умовах кліматичних змін


Обкладинка монографії: Чорногора, г. Бербенєска. Липень, цвіте рододендрон миртолистий.

Вийшла друком колективна монографія Інституту екології Карпат НАН України “Збереження біорізноманіття у гірських і рівнинних регіонах України в умовах кліматичних змін”, у якій опубліковані результати досліджень із відомчої цільової теми Інституту “Розробка методичних засад оцінки й прогнозування стану природних біосистем різних рівнів організації та збереження біорізноманіття у гірських і рівнинних регіонах України в умовах кліматичних змін” (2017-2021 рр.), яка виконувалася за Цільовою програмою наукових досліджень Відділення загальної біології НАН України “Фундаментальні засади прогнозування та упередження негативного впливу змін кліматичних умов на біотичні системи України”.

У монографії (В. Кияк, І. Данилик, І. Шпаківська, О. Кагало, О. Лобачевська, Ю. Канарський, О. Марискевич, О. Андрєєва, Ю. Кобів, Т. Микітчак, Н. Кияк, І. Рабик. Збереження біорізноманіття у гірських і рівнинних регіонах України в умовах кліматичних змін / За ред. В. Кияк, І. Данилик, І. Шпаківська, О. Кагало, О. Лобачевська. – Львів: Простір-М, 2022. – 189 с.) представлено результати оцінки і прогнозування стану природних біосистем різного рівня організації на територіях Західного Полісся, Волино-Поділля й Карпат за сучасних кліматичних змін. Описано особливості змін клімату в регіоні, їх вплив на різноманіття ентомофауністичних комплексів; проведено аналіз біогеоценотичного покриву території; з’ясовано роль запасів мертвої деревини в лісових екосистемах у пом’якшенні кліматичних змін; розкрито принципи активного природоохоронного менеджменту домінантних і раритетних типів оселищ; досліджено кліматогенну трансформацію популяцій і угруповань високогір’я Українських Карпат; встановлено роль адаптивної стратегії мохів у збереженні функцій і різноманіття природних біосистем в умовах кліматичних змін.

Для фахівців у галузі екології, працівників природоохоронних установ.