Збереження біорізноманіття і раритетних типів оселищ в умовах кліматичних змін. Наукові рекомендації


Обкладинка наукових рекомендацій: ломикамінь мохоподібний – вид Червоної Книги України.

Результати досліджень з відомчої цільової теми Інституту екології Карпат НАН України “Розробка методичних засад оцінки й прогнозування стану природних біосистем різних рівнів організації та збереження біорізноманіття у гірських і рівнинних регіонах України в умовах кліматичних змін” (2017-2021 рр.), яка виконувалася за Цільовою програмою наукових досліджень Відділення загальної біології НАН України “Фундаментальні засади прогнозування та упередження негативного впливу змін кліматичних умов на біотичні системи України” стали основою для видання наукових рекомендацій щодо збереження біорізноманіття і раритетних типів оселищ в умовах кліматичних змін

У брошурі (Збереження біорізноманіття і раритетних типів оселищ в умовах кліматичних змін. Наукові рекомендації / Ред. В. Кияк, І. Данилик, І. Шпаківська, О. Кагало, О. Лобачевська. – Львів: Простір-М, 2022. – 55 с.) представлено рекомендації з оцінки характеру й тенденцій кліматичних змін за біокліматичними показниками, оцінки кліматогенних змін ареалів ентомофауністичних комплексів, заходи зі збереження різноманіття ентомофауністичних комплексів у західних регіонах України. Подано рекомендації поводження з мертвою деревиною для створення стійких лісів і збереження біорізноманіття. Для умов високогір’я Українських Карпат наведено рекомендовані заходи зі збереження популяцій загрожених холодолюбних видів рослин; виділено індикаторні ознаки оцінки стану і перспектив популяцій рідкісних видів рослин; опрацьовано заходи збереження зоорізноманіття і раритетних оселищ. Описано способи застосування бріофітів для моніторингу змін структурно-функціональної організації фітосистем в умовах кліматичних змін.

Для фахівців у галузі екології, працівників природоохоронних установ.