“Популяційні основи уникнення втрат біорізноманіття у високогір’ї Українських Карпат”


“Популяційні основи уникнення втрат біорізноманіття у високогір’ї Українських Карпат”

Вийшла друком колективна монографія науковців відділу популяційної екології Інституту екології Карпат НАН України “Популяційні основи уникнення втрат біорізноманіття у високогір’ї Українських Карпат” (Кияк В., Кобів Ю., Жиляєв Г., Білонога В., Дмитрах Р., Решетило О., Микітчак Т., Кобів В., Штупун В. Популяційні основи уникнення втрат біорізноманіття у високогір’ї Українських Карпат / За ред. В. Кияка, – Львів: Простір-М, 2022. – 166 с.).

У монографії представлено результати досліджень особливостей структури, динаміки, репродукції, поведінки та інших властивостей популяцій рідкісних видів флори і фауни високогір’я Українських Карпат за несприятливих умов існування. Описано трансформаційні перетворення у високогірних угрупованнях. Розкрито причини і наслідки негативної динаміки популяцій. Виявлено аут- і демекологічні особливості раритетних видів рослин за песимальних умов розвитку. Розроблено заходи пасивного й активного збереження популяцій для уникнення втрат біорізноманіття за сучасних природних і антропогенних змін середовища існування.

Книга буде цікавою для фахівців у галузі екології, працівників природоохоронних установ.