Обговорення Освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія


Обговорення Освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія

У вівторок 11 квітня 2023 року відбулося обговорення Освітньо-наукової програми Інституту екології Карпат НАН України зі спеціальності 101 Екологія третього освітньо-наукового рівня вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

У зустрічі взяли участь представники Інституту екології Карпат НАН України (директор Інституту, д.б.н. Данилик І.М., заступник директора з наукової роботи, к.б.н. Кияк Н.Я., вчений секретар Інституту, к.б.н. Білонога В.М., старший науковий співробітник, к.б.н., доцент Ященко П.Т.) та викладачі кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України (зав. кафедри, д.с.-г.н., доцент Геник Я.В., к.с.-г.н., доцент Дудин Р.Б., к.с.-г.н., доцент Шукель І.В., старший викладач Пархуць Л.В., к.с.-г.н., доцент Скробала В.М.).

Під час зустрічі директор Інституту Данилик І.М. представив загальний контент і особливості підготовленої Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії. Викладачі НЛТУ позитивно оцінили запропоновану програму, відзначили її відповідність Стандарту вищої освіти, зокрема комплексний підхід до формування програми та наявність, окрім базових дисциплін, широкого кола дисциплін вільного вибору аспіранта.

Представники Інституту та роботодавці обмінялися думками щодо покращення підготовки здобувачів вищої освіти.