“Стійкість та адаптивні структурно–функціональні зміни мохів під впливом абіотичних стресорів в умовах антропогенно трансформованого середовища”


“Стійкість та адаптивні структурно–функціональні зміни мохів під впливом абіотичних стресорів в умовах антропогенно трансформованого середовища”

Вийшла друком колективна монографія відділу екоморфогенезу рослин Інституту екології Карпат НАН України “Стійкість та адаптивні структурно–функціональні зміни мохів під впливом абіотичних стресорів в умовах антропогенно трансформованого середовища” (Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Баїк О.Л., Хоркавців Я.Д., Соханьчак Р.Р., Карпінець Л.І., Бойко І.В., Бешлей С.В., Рабик І.В., Щербаченко О.І., Кіт Н.А. Стійкість та адаптивні структурно–функціональні зміни мохів під впливом абіотичних стресорів в умовах антропогенно трансформованого середовища : монографія / За ред. к.б.н. О.В. Лобачевської. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2022. – 280 с.)

У книзі представлено результати досліджень екофізіологічних адаптивних реакцій мохів: конститутивного захисту та індукованих морфо-функціональних пристосувань до впливу стресових чинників на техногенно змінених територіях Язівського і Роздільського сірчаних родовищ, породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району, Бориславського нафтогазоконденсатного родовища та хвостосховища Стебницького гірничо-хімічного підприємства “Полімінерал”. Встановлено особливості сезонних змін вмісту і співвідношення пігментів, інтенсивності фотосинтезу, збереження прооксидантно/антиоксидантної рівноваги, активності компонентів аскорбат-глутатіонового циклу та вмісту поліфункціональних низькомолекулярних сполук залежно від інтенсивності освітлення, водного і температурного режиму місцевиростань. Оцінено значення активації осморегуляційних процесів, антиоксидантної системи захисту, функцій сигнальних молекул та епігенетичних пристосувань у cтійкості мохів до екстремальних умов антропогенно трансформованого середовища.

Книга буде цікавою для науковців у галузі бріології, ботаніки, екології, викладачів, студентів та аспірантів природничих і біологічних спеціальностей.

Зміст колективної монографії