Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій


Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій

8-11 вересня 2022 року у Львові відбулася наукова Всеукраїнська конференція «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвячена 115-й річниці від дня народження Всеволода Ілліча Здуна.

У роботі конференції взяли участь 84 учасники з 32 провідних наукових і навчальних установ Києва, Львова, Харкова, Шацька, Івано-Франкового, Луцька, Одеси, Сум, Ужгорода, Житомира, Сарн та інших міст. Більшість з них підпорядковані Міністерству освіти і науки України, Національній академії наук України; представлені також інституції природозаповідного фонду України.

На конференції було заслухано 18 усних доповідей з актуальних фундаментальних і прикладних питань щодо наслідків впливу воєнних дій на біорізноманіття України, домінування антропоцентризму у дослідженнях, питань ботаніки, зоології, екології, охорони природи тощо. Доповіді стосувалися питань збереження біотичного різноманіття, моніторингу раритетних і фонових видів на природоохоронних територія, відстеження шляхів розповсюдження інвазивних видів та пошуку методів боротьби з ними, а також актуалізації проблем і перспектив розвитку об’єктів природозаповідного фонду України. У науковому збірнику конференції опубліковано 71 публікацію, у підготовці яких взяли участь 124 автори.

Учасники конференції акцентували увагу на потребі комплексного підходу до екологічних досліджень, необхідності системного бачення проблеми збереження біорізноманіття. Наголосили на необхідності моніторингу поширення на території України інвазивних видів тварин, рослин та мікроорганізмів та вивчення їхнього впливу на аборигенну біоту.

Окрема увага була приділена впливу війни та бойових дій на екосистеми.

Резолюція   Збірник

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 1

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 2

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 3

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 4

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 5

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 6

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 7

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 8

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 9

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 10

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 11

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 12

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 13

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 14

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 15

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 16

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 17

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 18

наукова Всеукраїнська конференція Lviv-2022 19